Aanleiding voor de motie waren onder meer de vele demonstraties die in januari werden gehouden bij diverse rechtbanken in het land. CDA-Kamerlid Chris van Dam, indiener van de motie, zei eerder zich zorgen te maken over de moeizame verstandhouding tussen minister en advocatuur.

Volgens Van Dam is het van groot belang dat bij de nadere uitwerking van de plannen van Dekker goed overleg plaatsvindt tussen het ministerie en de advocatuur. De CDA’er wees er op dat er vanuit de advocatuur ook goede voorstellen komen die benut kunnen worden bij de uitwerking van de contourennota.  Hij noemde onder meer het idee App het loket, zoals geopperd door de NOvA om de eerstelijnsopvang te verbeteren. Via die app kan een juridisch hulpverlener een gespecialiseerde advocaat raadplegen.

Dekker onderschreef woensdag de oproep van Van Dam en zei hem er ‘zeer graag mee aan de gang te gaan’.

Doenvermogen

Met name de oppositie bestookte Dekker woensdag met moties in een poging de plannen van de minister bij te stellen. SP’er Van Nispen riep de minister op de vergoedingen voor de sociale advocatuur zo snel mogelijk te verhogen. Buitenweg van GroenLinks stelde dat altijd een advocaat betrokken moet worden bij het advies dat een rechtzoekende straks krijgt in de eerste lijn. Hoewel de stemming pas volgende week dinsdag is, is het niet waarschijnlijk dat ze een Kamermeerderheid verwerven.

Een opmerkelijke motie kwam woensdag van ChristenUnie-woordvoerder Stieneke van der Graaf. Zij riep Dekker op bij de inrichting van het stelsel rekening te houden met het ‘doenvermogen’ van gewone burgers. Van der Graaf wees op een recent WRR-rapport dat constateert dat er een behoorlijk verschil is tussen wat van burgers wordt verwacht en wat zij daadwerkelijk aankunnen, zeker op momenten dat het leven tegenzit. Dekker beloofde daar rekening mee te houden.

Achmea

Minister Dekker liet de Kamer woensdag ook weten dat de Raad voor Rechtsbijstand op korte termijn start met LegalGuard. Dat is een initiatief van Achmea, een pilot voor 750 consumentenrechtelijke geschillen voor maximaal één jaar.

Doel van de pilot is ‘het opdoen van ervaring met verschillende wijzen waarop problemen van rechtzoekenden kunnen worden opgelost’, aldus Dekker. Volgens de bewindsman worden in het kader van de pilot geen rechtshulppakketten ingekocht. De ervaringen die worden opgedaan zullen wel bij het ontwerpen van rechtshulppakketten worden betrokken.

Dossier Rechtsbijstand

De gefinancierde rechtsbijstand is al jarenlang inzet van een bitter gevecht tussen politiek en advocatuur. Een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen.

Ga naar het dossier
KeesPijnappels_01

Kees Pijnappels

Hoofdredacteur

Profile page
Advertentie