De Rechtspraak kan zijn financiële problemen niet zelfstandig oplossen. Dat blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de Raad voor de rechtspraak. Volgens het rapport moet er jaarlijks minimaal 50 miljoen euro bij.

De Rechtspraak heeft te maken met een fors begrotingstekorten, onder meer veroorzaakt door het mislukken van de digitalisering. Om een weg uit de financiële malaise te vinden liet de Raad de hele organisatie door onafhankelijke onderzoekers doorlichten.

Uit het onderzoek blijkt dat rechtszaken in vrijwel alle rechtsgebieden de afgelopen jaren zwaarder en daarmee tijdrovender zijn geworden. De vergoeding die de Rechtspraak van de overheid per zaak krijgt, is daarvoor niet volledig aangepast.

Om geld te besparen opperen de onderzoekers rechtbanklocaties te sluiten, maar daar wil de Raad niet aan.

 

Lees verder bij de Rechtspraak

Advertentie