Opening-NCC-Anita-Vegter-2
Topambtenaar Anita Vegter van het ministerie van J&V verricht de openingshandeling.

‘Een parel van de Nederlandse rechtspraak’, noemde Herman van der Meer, president van het gerechtshof Amsterdam, de nieuwe loot aan de stam van de rechterlijke organisatie. Officieel is de NCC op 1 januari van start gegaan, de feestelijke opening voor genodigden was woensdag in het gerechtshof Amsterdam in het Paleis van Justitie.

De locatie aan het IJ is ook de zetel van het NCC dat internationale handelsgeschillen zal beslechten, zowel in eerste als in tweede aanleg. De voertaal is Engels. Organisatorisch is het NCC onderdeel van het gerechtshof. Juridisch gezien is het een bijzondere kamer van de rechtbank en het hof Amsterdam.

Een belangrijke reden voor de instelling van het NCC is dat grote handelszaken naar het buitenland en/of naar arbitrage verdwenen,’ aldus Van der Meer. ‘Internationale bedrijven, waar medewerkers vaak geen Nederlands spreken en het juridisch debat in het Engels wordt gevoerd, wisten onze rechtszaal niet te vinden. Ze ervaarden die als onpraktisch.’
Met het Engelstalige NCC gaat daar verandering in komen, is de verwachting. Er zijn meer zaken die opvallen aan de nieuwe rechtsprekende instantie. Het court onderscheidt zich van vergelijkbare instituten in het buitenland door in verhouding lage griffierechten die evenwel kostendekkend zijn. Het wil daarmee een procesgang voor partijen betaalbaar houden.
Gastspreker Sven Dumoulin, voormalig general counsel van Akzo Nobel, zei zich niet zoveel zorgen te maken over oplopende proceskosten. ‘De partijen die hier procederen zijn wel bereid meer te betalen. Grote ondernemingen maar ook kleine bedrijven die geschillen zo snel mogelijk achter zich willen laten, zijn gebaat bij een efficiënte procedure. Daar biedt het Nederlandse procesrecht alle ruimte voor. ’

Goudschaaltje

Het NCC komt ons land ten goede, zei ook Christa Wiertz, sinds begin dit jaar de nieuwe president van de rechtbank Amsterdam. De specialistische juridische kennis die in en door het court wordt opgedaan, zal uitwaaieren over het land, verwacht zij.  ‘Daarnaast is het goed dat dergelijke complexe juridische geschillen voortaan binnen de rechtszalen worden geregeld, omdat juist voor de samenleving jurisprudentievorming van groot belang is.’
‘Het werk van NCC zal op een goudschaaltje worden gewogen. Daarvan zijn we ons bewust en daar hebben we zin in,’ aldus Wiertz. Ze sloot haar betoog af met een oproep aan de aanwezige advocaten. ‘Neem NCC als forum voor toekomstige geschillen op in uw contracten of kom naar ons in juridische kwesties die zich nu al aandienen. We kunnen niet wachten met beginnen.’

Mariska Jansen

Filosoof / Journalist

Profile page
Advertentie