Tweede-Kamerlid Michiel van Nispen wil dat minister Dekker (voor Rechtsbescherming) nadere opheldering verschaft over een rechtshulpproject van verzekeraar Achmea.

Van Nispen wil weten welke invloed Achmea heeft op het ministerie bij de herziening van het stelsel voor de gefinancierde rechtsbijstand. Minister Dekker informeerde de Kamer vorige week per brief over een aantal pilots die worden gestart om tot een ander stelsel te komen. Eén van die pilots betreft een project van verzekeraar Achmea, waarbij rechtzoekenden kunnen kiezen uit diverse rechtsbijstandpakketten.

LegalGuard is een juridisch dienstverlener, eigendom van Achmea. Consumenten kunnen bij LegalGuard online een juridische dienst bestellen, bij voorbeeld in geval van een arbeidsgeschil, burenruzie of problemen bij de aanschaf van een product. Juristen van LegalGuard proberen de kwestie op te lossen, overigens zonder hulp van advocaten.

Volgens Dekker betreft de pilot een pakket voor 750 consumentenrechtelijke geschillen voor maximaal één jaar. Doel van de pilot is ‘het opdoen van ervaring met verschillende wijzen waarop problemen van rechtzoekenden kunnen worden opgelost’.

Filmpje

ActieRdam

Deel van Dossier

Gefinancierde rechtsbijstand

Het dossier Gefinancierde Rechtsbijstand: over de herziening van het stelsel en de gevolgen voor de sociale advocatuur.

Van Nispen wil onder meer van Dekker weten waarom nou juist met Achmea een pilot wordt gestart en wie daartoe het initiatief heeft genomen. Het SP-Kamerlid verwijst daarbij ook naar een recent filmpje dat Dekker de wereld instuurde na een bedrijfsbezoek aan Achmea.

‘Wat vindt u zelf van het feit dat u eerst een reclamefilmpje maakte voor Achmea, daarna met uw contourennota voor de rechtsbijstand de rode loper uitrolde voor verzekeraars in het stelsel voor rechtsbijstand en weer daarna, nog voordat het debat met de Kamer was afgerond, een onderdeel van Achmea al de eerste opdracht gaf om te gaan experimenteren binnen de door u vastgestelde contouren?’, aldus Van Nispen in een van zijn schriftelijke vragen aan de VVD-minister.

Advertentie