Over de grote groep Nederlanders die met schulden kampt, maken rechters zich zorgen. Snelle maatschappelijke veranderingen, zoals de informatisering en digitalisering, kunnen veel mensen volgens de Raad voor de rechtspraak niet bijhouden. Kleine schulden worden daardoor al gauw groot.

Volgens de Raad voor de rechtspraak zijn er 1,4 miljoen huishoudens in Nederland met ernstige schuldproblemen. De schuldhulpverlening via de gemeenten en rechtbanken is ingewikkeld. Daarom wordt er weinig gebruik van gemaakt. De Rechtspraak bracht deze week een visie naar buiten om de positie van deze groep te verbeteren.

Schuldenrechter

De Rechtspraak wil schuldenaren en schuldeisers op rechtspraak.nl beter gaan voorlichten over wat ze van gerechtelijke procedures kunnen verwachten. Een schuldenfunctionaris moet vragen over de gerechtelijke procedures gaan beantwoorden en mensen doorverwijzen naar hulpverlening, mogelijk in samenwerking met gemeenten. Een speciale schuldenrechter moet alle vragen van een schuldenaar tegelijk kunnen behandelen. Deze rechter moet een betalingsregeling of verplichte begeleiding van een beheerder, op kunnen leggen. Als een lopende schuldhulpverlening vast dreigt te lopen, moet een gemeente de schuldenrechter kunnen vragen om maatregelen te treffen.

Griffierechten

Ook het plan om de griffierechten te verlagen voor zaken met een belang van 500 tot 5000 euro, maken onderdeel uit van de visie van de Rechtspraak. Op dit moment kunnen relatief lage schulden soms tot grote problemen leiden, doordat mensen worden veroordeeld in de proceskosten.

Advertentie