De Tweede Kamer stemde dinsdag over twaalf moties die vorige week waren ingediend in reactie op de plannen van minister Dekker (voor Rechtsbescherming). Dekker wil het stelsel van de gefinancierde rechtsbijstand volledig herzien.

Hoewel nagenoeg alle fracties in de Kamer vinden dat sociale advocaten meer moeten verdienen, bestaat er verschil van inzicht over de te volgen weg. De linkse oppositie stelt dat zo snel mogelijk, binnen het huidige stelsel de vergoedingen omhoog moeten, conform het voorstel van de commissie-Van der Meer in 2017.

De coalitiepartijen menen daarentegen, in navolging van minister Dekker, dat eerst het aantal procedures op toevoeging naar beneden moet. Daarmee ontstaat ruimte om de tarieven te verhogen. Dat traject gaat een aantal jaren vergen.

SP-Kamerlid Michiel van Nispen, gesteund door GroenLinks, PvdA en Denk, verzocht de regering per motie de vergoedingen voor de sociale advocatuur zo spoedig mogelijk in overeenstemming te brengen met het advies van Van der Meer.

De motie werd dinsdag verworpen.

Poortwachter

De motie van Kathelijne Buitenweg (GroenLinks) over de nog te introduceren poortwachter haalde het wel. De poortwachter moet in de toekomst rechtzoekenden van advies dienen. Buitenweg wil de garantie van de regering dat het negeren van dat advies geen gevolgen heeft voor het in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Een ruime Kamermeerderheid deelt haar mening.

Overheid

ActieRdam

Deel van Dossier

Gefinancierde rechtsbijstand

Het dossier Gefinancierde Rechtsbijstand: over de herziening van het stelsel en de gevolgen voor de sociale advocatuur.

De motie van PvdA-Kamerlid Attje Kuiken waarin de regering wordt opgeroepen conflicten met burgers niet onnodig te juridiseren werd dinsdag eveneens aangenomen. Volgens Kuiken is in meer dan de helft van de afgegeven toevoegingen de overheid de wederpartij. Ze wil dat de regering een plan van aanpak maakt, met afrekenbare doelen, om het aantal door de overheid gestarte procedures te verminderen.

KeesPijnappels_01

Kees Pijnappels

Hoofdredacteur

Profile page
Advertentie