Als er in Brabant, Limburg of Zeeland een grote ondermijningszaak speelt, kan het ondermijningsteam worden ingevlogen. Bij ondermijningszaken gaat het om misdrijven ‘waarbij onder- en bovenwereld met elkaar verweven raken,’ schrijft de Rechtspraak. Dat is bijvoorbeeld het geval bij ingewikkelde georganiseerde misdaad, zoals fraude- en witwaszaken in combinatie met de productie van en handel in drugs.

Dit soort zaken vragen veel tijd omdat er vaak veel onderzoekswensen worden ingediend. Ook is het geen uitzondering dat getuigen worden bedreigd. Als gevolg daarvan worden zaken aangehouden en ontstaan vertragingen. De overheid investeert in een betere samenwerking van rechters en juridisch medewerkers van verschillende rechtbanken. Bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant is er in dat kader twee jaar geleden een vaste ondermijningskamer in het leven geroepen.

Met de proef met de samenwerkende rechters, rechters-commissarissen en juridisch medewerkers in Brabant, Limburg en Zeeland, wil de Rechtspraak de logistiek verder verbeteren en de doorlooptijden van ondermijningszaken verkorten.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie