Register online button

1. Wat is het nut van het rechtsgebiedenregister?

Het is een belangrijke objectieve maatstaf om de kwaliteit van de advocatuur handen en voeten te geven, zowel in het belang van de advocaat als van de rechtzoekende. Het register biedt de rechtzoekende houvast, het maakt het eenvoudiger om op snelle wijze een advocaat te vinden voor een specifieke zaak. Daarnaast bevordert het de kwaliteit van de advocatuur. Het sluit aan bij de toenemende behoefte aan gespecialiseerde advocaten.

2. Waarom is het verplicht?

Het is verplicht omdat het een belangrijke maatregel is ter bevordering van de kwaliteit van de advocatuur.

3. Wanneer mag en wanneer moet ik me registreren?

Registratie kan nadat jaarlijks tien opleidingspunten zijn behaald op het desbetreffende rechtsgebied. Registratie kan direct na het behalen van tien opleidingspunten, maar moet uiterlijk voor 1 maart na het kalenderjaar dat de punten behaald zijn.

4. Waarom mag ik me maar voor max vier rechtsgebieden aanmelden?

Registratie kan op één en maximaal vier rechtsgebieden. Voor de rechtszoekende moet makkelijk inzichtelijk zijn op welke rechtsterreinen de advocaat werkzaam is in zijn rechtspraktijk. Naar het oordeel van de algemene raad ligt de grens op registratie van het aantal rechtsgebieden nu op vier, mede om uniformiteit binnen de balie te bereiken.

5. Betekent dit het eind van de algemene praktijk?

Nee, advocaten kunnen zich ook registreren op de algemene praktijk in het rechtsgebiedenregister.

6. Kan ik straks dezelfde PO-punten opgeven voor meerdere rechtsgebieden?

Opleidingspunten kunnen niet dubbel worden ingezet voor meerdere rechtsgebieden, maar de behaalde opleidingspunten kunnen wel gesplitst worden en op meerdere rechtsgebieden worden ingezet als de cursus daarop betrekking heeft.

7. Mag ik straks actief zijn in andere rechtsgebieden dan waarvoor ik geregistreerd sta?

Als de praktijk van de advocaat breder is dan de registreerde rechtsgebieden kan hij zich daarmee ook afficheren. De geregistreerde rechtsgebieden dienen binnen een maand na registratie op de website vermeld te worden.

8. Kunnen/Moeten advocaat-stagiairs zich ook registreren?

Nee, zij hoeven zich niet te registreren op rechtsgebied, maar zijn wel op naam vindbaar in het register.

9. Moet ik ook lid zijn van de betreffende specialisatievereniging als ik me registreer voor een bepaald rechtsgebied?

Nee dat hoeft niet, maar de mogelijkheid om lidmaatschap van de specialisatievereniging aan te geven is er wel.

10. Als mijn achternaam met een Z begint, heb ik dan een nadeel ten opzichte van mijn concullega wiens naam met een A begint?

Iedere advocaat die voldoet aan de zoekcriteria wordt getoond. De criteria zijn bijvoorbeeld gerechtsgebied, afstand of woonplaats.

Advertentie