De Raad voor Rechtsbijstand start begin maart met een ‘eerste verkenning’ naar de dienstverlening van LegalGuard, een dochteronderneming van verzekeraar Achmea.

In een persbericht zegt de Raad voor Rechtsbijstand een bredere kijk te willen op wat werkt voor de burger als het gaat om oplossingen voor zijn problemen. Daarnaast is het belangrijk ervaring op te doen met andere aanbieders in het stelsel, aldus de organisatie.

In de gezamenlijke pilot met LegalGuard wil de raad ‘ervaring opdoen met de werkwijze van de juristen van LegalGuard bij consumentenzaken’. De pilot moet inzicht geven in de klanttevredenheid, kwaliteit van deze dienstverlening, de effectiviteit van de oplossing en de kosten.

De doorlooptijd van de pilot is een jaar of duurt tot het moment dat het aantal van 750 zaken is bereikt. ‘We beogen met de pilot burgers te helpen met een passende oplossing, robuuste data te produceren over onder meer kenmerken van zaken en partijen, kosten van oplossingen en routes, doorlooptijden, uitkomsten en klanttevredenheid. Deze informatie kan het begin vormen van een benchmark voor het oplossen van problemen van consumenten en een oplossingsroute voor consumentengeschillen.’

 

Drie fasen

De pilot kent drie fasen van dienstverlening. In de eerste fase onderzoekt de jurist of de burger, afhankelijk van diens zelfredzaamheid, met een advies op weg kan worden geholpen, om zelf de oplossing te bereiken. Is dat geen optie of werkt dat niet, dan biedt de jurist de burger aanvullende, buitengerechtelijke hulp bij het voeren van onderhandelingen met de wederpartij en het bereiken van een oplossing.

In de laatste fase van dienstverlening helpt de jurist de burger bij de juridische procedure en houdt onder meer opstellen van een dagvaarding en vertegenwoordiging bij de rechter in. Uitgangspunt is het helpen van de burger, met een passende oplossing in een zo vroeg mogelijk stadium van het probleem, aldus de raad.

Burgers met een probleem op het gebied van consumentenrecht worden door het  Juridisch Loket naar de pilot verwezen en kunnen ook vanuit het online platvorm Rechtwijzer, of via andere sociale partners in de pilot terechtkomen.

Voor de dienstverlening brengt de juridische dienstverlener de rechtzoekende  een eigen bijdrage van €53 in rekening. Daarnaast is de rechtzoekende griffierecht verschuldigd voor een procedure bij de rechtbank.

De pilot met LegalGuard is enigszins omstreden, gezien de korte lijnen tussen minister Dekker voor Rechtsbescherming en Achmea. Dekker publiceerde vorig jaar een promotiefilmpje na een bedrijfsbezoek aan Achmea. Critici menen dat Dekker zich bij de herziening van het stelsel voor de gefinancierde rechtsbijstand meer laat sturen door commerciële belangen dan door het belang van rechtzoekenden.

 

Advertentie