De Nederlandse orde van advocaten heeft vorig jaar de namen gepubliceerd van twintig advocaten die door de tuchtrechter van het tableau waren geschrapt. Dat aantal ligt aanzienlijk hoger dan in 2017 toen er tien advocaten publiekelijk werden geschrapt.

De NOvA houdt sinds 2015 een openbare lijst bij van onvoorwaardelijk geschorste en geschrapte advocaten. De namen worden pas gepubliceerd nadat de maatregel, opgelegd door de tuchtrechter, onherroepelijk is geworden. Vanaf dat moment geldt de facto een permanent of tijdelijk beroepsverbod.

Advocaten die door de Raad van Discipline worden geschrapt of onvoorwaardelijk geschorst, kunnen in beroep gaan bij het Hof van Discipline. Het instellen van hoger beroep heeft een schorsende werking, zodat er veel tijd kan zitten tussen het opleggen van de maatregel en het effectief worden daarvan.

Om die reden was de lijst van geschrapte advocaten in 2015 kort, deze telt slechts één naam. In 2016 steeg het aantal uitgevoerde schrappingen naar zeven. In 2017 ging het om tien advocaten die van het tableau werden verwijderd (waarbij er een maar liefst vijf keer werd geschrapt). Dit jaar zijn tot nu toe vier advocaten geschrapt.

Het aantal gepubliceerde onvoorwaardelijke schorsingen varieerde in de afgelopen jaren. Vorig jaar werden dertien advocaten geschorst, in 2017 negentien en in 2016 zeven. De duur van schorsingen  loopt uiteen van een week tot meerdere maanden.

Overigens komt het vaak voor dat een schrapping of schorsing wel wordt gepubliceerd, maar niet ten uitvoer wordt gelegd omdat de betrokken advocaat zichzelf al heeft uitgeschreven. In dat geval gaat de maatregel pas in op moment dat de advocaat zich opnieuw laat registreren.

Ook komt het voor dat een geschrapte advocaat een of meerdere schorsingen op zijn naam heeft staan.

Advertentie