Algemeen Deken Johan Rijlaarsdam vindt de opgelegde maatregel niet zwaar genoeg en stelt dat de raad een breder afwegingskader had moeten hanteren. Behalve in strijd met de verordening is ook in strijd met de betamelijkheid gehandeld en zijn wettelijke kernwaarden van de advocatuur, zoals integriteit, overtreden, stelt hij in zijn bekendmaking die de NOvA vrijdag naar buiten bracht.

De geheimhoudertelefoon geldt als belangrijk instrument om de vertrouwelijkheid van de communicatie tussen cliënt en advocaat te waarborgen. Advocaten moeten daar prudent en integer mee omgaan, stelt de NOvA. ‘In het belang van een goed functionerende beroepsgroep en voor het vertrouwen van de samenleving in de advocatuur, acht Rijlaarsdam het van groot belang dat er streng tegen misbruik van de geheimhoudertelefoon wordt opgetreden.’

Met zijn gang naar het hof maakt Rijlaarsdam gebruik van zijn bijzondere bevoegdheid als algemeen deken. Naast de klager, in deze zaak is dat de lokale deken, kan ook de algemeen deken van de Nederlandse orde van advocaten hoger beroep instellen van beslissingen van de raad van discipline. Van deze bevoegdheid, het zogenaamde dekenappel, wordt slechts spaarzaam gebruik gemaakt.

In de zaak waar de algemeen deken zich nu in mengt was het onderzoek van de lokale deken afgerond, is er een klacht bij de tuchtrechter ingediend en heeft de raad van discipline uitspraak gedaan. Overigens is ook de lokale deken in hoger beroep gegaan, omdat hij de opgelegde maatregel te licht vond.

De zaak waar het om draait, vindt zijn oorsprong in 2013. De betrokken advocaat leende toen haar geheimhouderstelefoon uit aan een cliënt toen het OM bij hem een inval deed. Die cliënt vertelde later aan iemand die hij had geprobeerd te bellen dat hij de telefoon van mr. X had gebruikt omdat ‘dat namelijk een lijn is dan kan je gewoon alles zeggen’. In totaal werd er die dag met de geheimhouderstelefoon 26 keer gebeld met contacten van de cliënt, waaronder zijn moeder.

Binnen de advocatuur speelt momenteel nog een kwestie over mogelijk misbruik van een geheimhouderstelefoon. De Amsterdamse deken doet onderzoek naar een incident in de zaak Holleeder. In 2011 gaf advocaat Stijn Franken zijn telefoon aan misdaadverslaggever Peter R. de Vries voor een gesprek met cliënt Holleeder.

white-male-1834136_1920

Mr. X laat cliënt bellen met haar advocatentelefoon

Mr. X leende haar geheimhouderstelefoon uit aan haar cliënt. Wat vindt de tuchtrechter daarvan?

KeesPijnappels_01

Kees Pijnappels

Hoofdredacteur

Profile page
Advertentie