Voor het rapport werden advocaten- en belastingkantoren uit Nederland, Spanje, België, Luxemburg en Frankrijk bevraagd op het gebied van innovatie. Wat mindset tegenover innovatie betreft scoren Nederlandse advocatenkantoren goed: 97 procent vindt innoveren noodzakelijk voor een gezonde toekomst. Een groot deel zegt ook bezig te zijn met innoveren. Maar als het aankomt op concrete vernieuwingen op het gebied van technologie, dienstverlening of organisatie dan zijn de Nederlandse kantoren juist minder actief.

Weinig samenwerking

Zo is slechts 34 procent van de Nederlandse advocatenkantoren een strategische samenwerking aangegaan met een collega-kantoor of een tech-partner. In Spanje is dit 53 procent. Deze allianties zijn nodig voor het invoeren van nieuwe technologie en businessmodellen. Nederlandse bedrijven opereren te vaak solo, stelt het rapport. Ook de samenwerking op projectbasis blijft achter bij kantoren elders in Europa: 42 procent, tegenover 66 procent van de Franse advocatenkantoren.

Geen woorden, maar daden. Dat is een belangrijke aansporing van de onderzoekers naar de Nederlandse advocatenkantoren als het gaat om hun houding tegenover innovatie. Dit beeld sluit aan bij de uitkomsten van een recente peiling van het Advocatenpanel in het Advocatenblad. Hieruit bleek dat slechts 22 procent van de kantoren actief betrokken is bij projecten om nieuwe ideeën of methodes te testen. 50 procent is er niet mee bezig, 27 procent overweegt het.

Fundamentele aanpak

Belangrijke hindernissen voor innovatie zijn volgens het Sdu-rapport het korte termijn-denken van veel advocatenkantoren en het gebrek aan inspirerend innovatief leiderschap. Dat geldt ook voor de geringe bereidheid tot samenwerken en de aarzeling om de hele organisatie in te richten op vernieuwing. Stimulansen voor vernieuwing zijn het werken in multidisciplinaire teams, het omarmen van nieuwe technologie en de durf om het businessmodel fundamenteel aan te passen. Zo stelt het rapport het partner-systeem van advocatenkantoren ter discussie. Dit zou investeringen in innovatie ontmoedigen door de focus op korte termijn winst.

Stijn Dunk

Redacteur Advocatenblad

Profile page
Advertentie