De Raad voor Rechtsbijstand gaat op korte termijn toetsen of strafrecht- en slachtofferadvocaten voldoen aan de inschrijvingsvoorwaarden.

Van maart tot juli zal onder meer het aantal zaken en opleidingspunten worden gecontroleerd. De eisen zijn vorig jaar verhoogd naar twaalf PO-punten en vijftien zaken voor strafadvocaten en vijf punten en zes zaken voor slachtofferadvocaten.

Advocaten die niet voldoende zaken hebben gedaan, krijgen een e-mail met de vraag of ze willen worden uitgeschreven of alsnog aan te tonen dat ze voldoen aan de criteria. Advocaten die wel voldoende zaken hebben gedaan, worden steekproefsgewijs gecontroleerd.

Inschrijving bij de Raad voor Rechtsbijstand is nodig om toevoegingen te kunnen aanvragen. Het aantal advocaten dat staat ingeschreven daalt sinds 2015. Strengere inschrijvingsvoorwaarden worden gezien als een van de oorzaken van de uitstroom.

Advertentie