Aanleiding voor de uitgebreide toelichting zijn kritische vragen die de RvR heeft gekregen na het bekend maken van de samenwerking met het aan Achmea verbonden LegalGuard. De pilot met de commerciële aanbieder wordt ook wel gezien als een vorm van oneerlijke concurrentie met het systeem van de gefinancierde bijstand.

De RvR zegt die indruk te willen wegnemen. De pilot is bedoeld om consumenten kennis te laten maken met andere vormen van juridische dienstverlening, schrijft de raad. De tevredenheid van de burger, de kwaliteit, de effectiviteit en de kosten staan centraal – niet de concurrentie met de advocatuur.

Daarnaast verzekert de RvR dat de pilot met LegalGuard zorgvuldig geëvalueerd wordt. Dat gebeurt met een klanttevredenheidsonderzoek en een audit die wordt uitgevoerd door een onafhankelijke externe specialist in consumentenrecht en geschilbeslechting. Verder wordt de pilot begeleid door een klankbordgroep met daarin diverse maatschappelijke organisaties.

Op de vraag hoe precies de doorverwijzing van consumenten werkt in de pilot, antwoordt de RvR dat het Juridisch Loket daar een belangrijke rol in speelt. Van verplichte deelname is geen sprake, aldus de Raad, rechtzoekenden hebben de vrijheid andere opties te kiezen.

Advertentie