In de samenwerkingsovereenkomst is bepaald dat DAS voor een periode van drie jaar de uitvoering gaat doen van de rechtsbijstandsportefeuilles van Nationale-Nederlanden en ING. Deze worden momenteel door SRK uitgevoerd. De rechtsbijstand voor het label OHRA en voor de verzekerden van het voormalige Delta Lloyd (inmiddels Nationale-Nederlanden) werd al uitgevoerd door DAS. Met de nieuwe samenwerking komt het klantenbestand van DAS op ongeveer 200.000 klanten.

Hanneke Jukema, CEO DAS, zegt zeer verheugd te zijn met de keuze van Nationale-Nederlanden voor DAS. ‘We zijn trots op het vertrouwen dat hiermee in ons wordt uitgesproken en we zijn erg gemotiveerd om ook de rechtsbijstandklanten van Nationale-Nederlanden en ING bij te gaan staan. We kijken ernaar uit om, samen met onze nieuwe collega’s, onze leidende positie als brede juridisch dienstverlener te verstevigen en verder uit te bouwen.’

De voorgenomen samenwerking is onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit Consument en Markt en is onder voorbehoud van consultatie van de ondernemingsraden van DAS en SRK. De intentie is om de nieuwe dienstverlening 1 juli 2019 van start te laten gaan.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie