De pilot met de extra uren (EXU)-commissie wordt vermeld in het jaarverslag van de RvR, dat woensdag uitkwam. Deze commissie, die bestaat uit advocaten en rechters, beoordeelt of strafadvocaten in complexe toevoegingszaken recht hebben op betaling van extra gemaakte uren.

Zo’n vergoeding is een al langer bestaande wens van toevoegingsadvocaten, die regelmatig meer uren aan een zaak besteden dan vergoed wordt. Strafrechtadvocaat Janssen liet daarom recent weten geen onbetaald werk meer te verrichten in dit soort zaken. Onlangs hadden Janssen en de RvR een gesprek, waarin ook de EXU-commissie ter sprake kwam.

Objectiever beeld

‘Ik vind het heel gezond dat de RvR met andere ogen naar zijn beleid laat kijken. Dat geeft een objectiever beeld’, zegt Janssen. ‘Ik verwacht dat de commissieleden minder technisch-juridisch naar de verzoeken om extra uren zullen kijken. Zij letten meer op de argumenten van de advocaat waarom het om een tijdsintensieve zaak gaat.’ Janssen hoopt dat de commissie de ambtelijke realiteit en de praktische werkelijkheid dichter bij elkaar brengt. ‘Het gaat om die kloof en elk zinnig initiatief om die te overbruggen, is een goede aanvulling.’

Janssen pleit ervoor dat de raad minder wantrouwig omgaat met de urendeclaraties van advocaten. ‘We zijn allemaal op kwaliteit getoetst, dan is het logisch om daar in principe vertrouwen in te hebben.’ Janssen blijft bij zijn standpunt dat hij geen onbetaalde extra uren meer verricht. Hij verwacht dat de kwestie besproken wordt op de komende jaarvergadering van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA). De RvR evalueert de EXU-commissie na twintig adviezen. Bij succes wordt de commissie permanent ingesteld.

Stijn Dunk

Redacteur Advocatenblad

Profile page
Advertentie