De thema’s zijn gebaseerd op twee uitgangspunten, aldus Rijlaarsdam. ‘Ten eerste het invulling geven aan de wettelijke taak, waarin een goede rechtsbedeling centraal staat. Daarnaast wil de algemene raad zijn rol nadrukkelijk vormgeven vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid die de beroepsgroep advocatuur heeft.’

De prioriteiten binnen het thema ‘staat van de rechtsstaat’ richten zich onder andere op een goede rechtsbedeling, toegang tot het recht en het verschoningsrecht. Het thema kwaliteit ziet onder meer op de beroepsopleiding, kwaliteitstoetsen en het creëren van randvoorwaarden voor effectief toezicht.

Aan technologie en innovatie wordt invulling gegeven door het stimuleren van bewustwording van technologische ontwikkelingen en het bieden van ruimte voor innovatie in het eigen aanbod van de advocaat. Voor zichtbaarheid en publiciteit is volgens Rijlaarsdam het aanhalen van de banden met de balie belangrijk.

Agenda 2019

Voor 2019 staat het dossier gefinancierde rechtsbijstand hoog op de agenda, evenals digitaal procederen en de doorontwikkeling van de vernieuwde beroepsopleiding BA2020. Verder krijgt de invoering van de kwaliteitstoetsen prioriteit en wordt een rapportage ‘trends en ontwikkelingen op digitaal gebied’ verwacht.

FRANCISCA MEBIUS, Advocatenblad

Francisca Huijting-Mebius

Redacteur

Profile page
Advertentie