Het rechtsgebiedenregister is 1 januari in werking getreden. In totaal zijn 33 rechtsgebieden aangewezen waaruit advocaten kunnen kiezen. Als iemand zich registreert voor een van die specialismen dan verplicht hij zich ook om daarvoor jaarlijks tien opleidingspunten te vergaren.

Nu blijkt dat al veel advocaten zich hebben geregistreerd. ‘Je kan je pas registreren als je je punten op een bepaald rechtsgebied hebt behaald,’ lichtte lid van de algemene raad Bernard de Leest toe. ‘In de Voda staat dat het overschot aan punten behaald in 2018 niet meteen in 2019 kunnen worden meegenomen. Ik denk dat een aantal advocaten dit niet goed heeft begrepen en zich iets te snel heeft geregistreerd. In het volgende baliebulletin zal daar aandacht voor komen.’

Vervuiling

Volgens de fractie Rotterdam en de fractie Den Haag is de communicatie tot nu toe niet goed gegaan. ‘Uit de communicatie vanuit de AR leek het dat iedereen zich vanaf 1 januari kon registreren. Pas later werd duidelijk dat je eerst de 10 punten moest halen.’ De fracties vragen zich af wat er gebeurt met de advocaten die zich ten onrechte hebben geregistreerd. ‘Het is jammer dat er nu al vervuiling komt in een register waar we zolang aan hebben gewerkt.’

Volgens De Leest is het aan de dekens om de inschrijving te controleren. ‘Verder gebeurt er nu niets behalve betere communicatie. De AR gaat geen ingewikkelde operatie uitvoeren. Als we nu goed communiceren is het te hopen dat de mensen die zich ten onrechte hebben geregistreerd hun registratie terugtrekken. Zij kunnen zich opnieuw registreren op het moment dat de punten zijn behaald.’

Live

Tot nu toe is het nieuwe register alleen toegankelijk voor advocaten, die via Mijn Orde hun eigen registratie kunnen inzien. De NOvA ziet 2019 als overgangsjaar. Advocaten dienen zich uiterlijk 1 maart 2020 te registreren.

De NOvA richt een gebruikersgroep bestaande uit advocaten in. Deze groep deelt hun ervaringen met het gebruik van rechtsgebiedenregister met de algemene raad. Het idee was om het nieuwe register ‘Zoek een advocaat’ 1 juli voor het publiek open te stellen.

Valse start

Volgens de fractie Oost-Brabant moet het probleem van de onterechte registraties worden opgelost voordat het register openbaar wordt. ‘Het is zonde om nu al een valse start te maken en het is aan de AR om dit in goede banen te leiden. Misschien is het logisch om een half jaar later live te gaan.’

De AR laat maandag weten het voorstel van het CvA om het rechtsgebiedenregister pas per 1 januari 2020 open te stellen in beraad te nemen.

FRANCISCA MEBIUS, Advocatenblad

Francisca Huijting-Mebius

Redacteur

Profile page
Advertentie