Van den Hoven is universiteitshoogleraar en hoogleraar ethiek en techniek aan de TU Delft. Hij legde de fundamenten voor het NWO-programma Maatschappelijk Verantwoord Innoveren. Ook is hij permanent lid van de European Group on Ethics (EGE) die de President van de Europese Commissie adviseert over ethische aspecten van wetenschap en technologie.

Van den Hoven is daarnaast founding editor in chief van het internationale tijdschrift Ethics and Information Technology.  Van den Hoven is benoemd voor een termijn van vier jaar.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie