Volgens de AR is invoering van een bindende entreetoets van belang omdat er te veel verschillen zouden zijn in het startniveau van de deelnemers aan de beroepsopleiding. Daardoor verloopt het onderwijs niet efficiënt, bijvoorbeeld omdat een student met weinig kennis te veel aandacht vraagt. ‘Met een toets van de inhoudelijk-juridische kennis aan het begin van de opleiding kan dat rechtgetrokken worden,’ stelde AR-lid Bernard de Leest maandag tijdens de vergadering van het CvA in Utrecht. Meer efficiency is ook een argument: een hoger startniveau betekent minder theorievakken en dus minder kosten.

Diverse CvA-fracties vinden een bindende toets een onnodig zwaar middel. Zij vrezen dat de toegang tot de opleiding in gevaar komt. Fractie Gelderland noemde een reeks bezwaren. Bijvoorbeeld dat de selectie van studenten ook prima later in de opleiding plaats kan vinden, een selectie aan het begin zou te veel barrières opwerpen. Daarnaast zou de AR niet hebben aangetoond dat het probleem dat bestreden wordt groot genoeg is om zo’n zware maatregel te rechtvaardigen. ‘Ook dreigen zo de minder vermogenden te worden benadeeld’, aldus de fractie. ‘Voor zo’n toets moet je je soms in bepaalde vakken bijscholen en dat kan niet iedereen even makkelijk betalen.’

Weinig uitval

Onder meer de fracties van Overijssel, Den Haag en Midden-Nederland sloten zich aan bij de kanttekeningen van Gelderland. ‘Naar ons idee is er weinig uitval van studenten door onvoldoende basiskennis’, constateerde Midden-Nederland. Je zou kunnen meten hoeveel studenten zakken voor de toets’, vult Overijssel aan. ‘Als er dat heel veel zijn kun je je afvragen of het instrument te zwaar is.’

Volgens de AR zijn er de nodige signalen uit het land dat het onderwijs aan de beroepsopleiding vertraagd wordt door achterblijvende studenten. Verder werd de zwaarte van de bindende toets diverse keren gerelativeerd. ‘Het gaat meer om het opfrissen van je basiskennis. Het gaat om een beperkt stapeltje boeken’, aldus algemeen deken Johan Rijlaarsdam, die voor het eerst de CvA-vergadering leidde. Het bindende aspect van de toets is volgens de AR noodzakelijk. ‘De huidige diagnostische toets is te vrijblijvend.’ Rijlaarsdam benadrukte dat de AR serieus naar de opmerkingen en de suggesties van het CvA zal luisteren.

Communicatie

De inspraak en de communicatie rond de vernieuwing van de beroepsopleiding bleek een doorn in het oog van Tom Mulder van de fractie Overijssel. ‘Ik maak me enorm zorgen over dit project. Het komt over als een moeizame vertoning. We stellen steeds dezelfde vragen over de dezelfde thema’s, zonder echte beslissingen te nemen. En het is niet duidelijk wanneer en hoe het CvA een inbreng heeft.’

Deken Rijlaarsdam erkende dat er nog onvoldoende duidelijk is. ‘Er is wel een duidelijk projectplan. Maar nog te weinig producten waar jullie een fiat aan kunnen geven. Daar gaan we voor zorgen.’

Stijn Dunk

Redacteur Advocatenblad

Profile page
Advertentie