De advocaat stond een man bij, die was verwikkeld in een conflict met zijn voormalige echtgenote over de alimentatie en het gezag over hun drie kinderen. De man beschuldigde zijn ex-vrouw hun vier-jarige zoon te hebben mishandeld door hem met het hoofd tegen een muur te slaan. Deze aantijging is gedurende het jarenlange conflict nooit bewezen, de strafzaak werd uiteindelijk geseponeerd. Toch bleef de vader proberen het gezag over de kinderen te krijgen en hen bij de moeder weg te laten halen.

Gepeperde brieven

De advocaat stuurde verschillende gepeperde brieven naar allerlei instanties, waaronder de school van het jongste kind. Daarin werd onder meer gesteld dat het gezin werd ‘getiranniseerd door de gestoorde woede- en agressieregulatie van de moeder’. Deze uitlatingen zijn volgens de Raad van Discipline ‘onnodig grievend’, met name omdat de mishandeling onbewezen is en ook de Raad voor de Kinderbescherming geen reden zag voor ingrijpen.

Kansarme procedures

De Raad van Discipline verwijt de advocaat ook dat ze onnodig olie op het vuur heeft gegooid door een lange reeks, deels onnodige en kansarme procedures aan te spannen tegen de moeder. Het gaat om vijftien procedures in drie jaar tijd. De advocaat had terughoudender dienen te zijn, vindt de Raad, en het belang van de kinderen zwaarder moeten meewegen.

Mede omdat de advocaat weigert in te zien dat haar gedrag laakbaar is, besluit de Raad voor Discipline haar voor vier weken te schorsen.

Stijn Dunk

Redacteur Advocatenblad

Profile page
Advertentie