Op verzoek van een ex-cliënt met een crimineel verleden zette mr. X zijn handtekening onder een contract voor de huur van een loods. Hij was zelf nooit in die loods geweest, hij kende de eigenaar niet en hij kreeg geen sleutel. Huur hoefde niet te worden betaald, zei de voormalige cliënt – de eigenaar van het pand was hem nog iets verschuldigd.

Toen kort daarop de loods in gebruik bleek te zijn als drugslab, kreeg mr. X het aan de stok met justitie en met de tuchtrechter. De raad van discipline vond het (in combinatie met wat gerommel met gestolen auto’s en een pittig tuchtrechtelijk verleden) in juni 2018 een schrapping waard; de zaak kwam in deze rubriek toen voorbij onder de noemer Mr. X ruikt nogal synthetisch. https://www.advocatenblad.nl/2018/06/06/mr-x-ruikt-nogal-synthetisch/

Mr. X ging in appel, en nu is de uitspraak van het Hof van Discipline https://tuchtrecht.overheid.nl/ECLI__NL__TAHVD__2018__227bekend: de schrapping is bekrachtigd.

Privé

Een van de verweren van mr. X was dat het ging om een gedraging in de privé-sfeer, die niet aan het tuchtrecht was onderworpen. Het Hof haalt de vaste normen op dit punt aan: ook als een advocaat optreedt in een andere hoedanigheid, bijvoorbeeld in privé, kan het tuchtrecht blijven gelden. Als een advocaat zich gedraagt op een manier die het vertrouwen in de advocatuur schaadt, dan zal dat in het algemeen in strijd zijn met wat een behoorlijk advocaat betaamt. Privé-gedragingen zijn alleen van tuchtrechtelijk belang als er voldoende verband bestaat met de praktijkuitoefening of als de gedraging in het licht van de beroepsuitoefening absoluut ongeoorloofd moet worden geacht.

Nu mr. X handelde op instigatie van een (voormalig) cliënt en hij zich bij zijn verhoor door de politie op zijn verschoningsrecht had beroepen (en niet op zijn zwijgrecht als verdachte) zag het Hof voldoende verband met de praktijkuitoefening. Mooi gevonden, maar is hier niet sprake van een gevalletje ‘absoluut ongeoorloofd’?

Mr. X beriep zich ook op de onschuldpresumptie: hoe kon hij tuchtrechtelijk worden gepakt terwijl helemaal niet was bewezen dat hij betrokken was geweest bij fabricage en verspreiding van verdovende middelen? Maar het tuchtrechtelijke verwijt was niet dat mr. X een strafrechtelijke misstap had begaan. Het verwijt was dat hij op zijn minst de indruk had gewekt dat hij als facilitator van criminele activiteiten had opgetreden – en dat vindt het Hof dus voldoende voor schrapping.

Het lijkt erop dat mr. X uit geldgebrek handelde, en misschien onder druk is gezet – al ontkende hij dat laatst in alle toonaarden. Dat is natuurlijk extra triest, maar een kwetsbare en mogelijk chantabele advocaat – die kun je in de balie niet hebben.

Trudeke

Trudeke Sillevis Smitt

Freelance redacteur

Profile page
Advertentie