Sinds 1 januari hebben bijna vierduizend advocaten zich geregistreerd met één of meerdere rechtsgebieden in het nieuwe register ‘Zoek een advocaat’. Iedere advocaat moet zich na zijn stage registreren op minimaal één en maximaal vier rechtsgebieden. In de vergadering van het College van Afgevaardigden (CvA) op 25 maart bleek dat er voor advocaten veel onduidelijk is rond het register. Dit heeft gezorgd voor de nodige onterechte registraties. Vanuit het CvA kwam het voorstel om de publieke lancering van het register daarom een half jaar uit te stellen naar 1 januari 2020.

Veelgestelde vragen

De Algemene Raad heeft nu besloten om de oorspronkelijke datum van 1 juli dit jaar aan te houden. Tegelijk heeft de raad op de website van de NOvA een lijst gepubliceerd met veel gestelde vragen over het register en het behalen van opleidingspunten. Hieronder vier van deze vragen met de antwoorden:

Wanneer kan ik mij voor het eerst registreren in het rechtsgebiedenregister?
Registratie van rechtsgebieden kan pas nadat in 2019 de opleidingspunten zijn behaald. Per geregistreerd rechtsgebied moeten jaarlijks 10 opleidingspunten zijn behaald.

Wanneer moet ik uiterlijk mijn rechtsgebieden registreren?
De eerste registratie kan direct na het behalen van de opleidingspunten in 2019 en moet uiterlijk 1 maart 2020 gerealiseerd zijn.

Wanneer dien ik mijn registratie bekend te maken?
De registratie van uw rechtsgebieden dient binnen een maand na registratie bekend te worden gemaakt. Maak hiervoor gebruik van het model voor bekendmaking.

Ik registreer me voor één rechtsgebied, hoef ik dan maar 10 opleidingspunten te halen?
Een advocaat dient minimaal 20 opleidingspunten per jaar te halen. Waarvan in dit geval minimaal 10 juridische punten op het geregistreerde rechtsgebied.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie