Duthler, tevens advocaat in Den Haag, vroeg de rechter Quote te veroordelen tot rectificatie van een artikel, waarin zij beschuldigd werd van schimmige praktijken, crimineel handelen of wat daar in de buurt kwam en oneerlijk zakendoen.

Tijdens de zitting op 11 april werd er live verslag gedaan en volop getwitterd. In een blog op haar eigen website gaat ze daar verder op in. Hoewel ze de blog zelf heeft geplaatst, schrijft ze over zichzelf in derde persoon. Ze zegt zich te realiseren dat het live verslag tijdens de zitting op een bepaalde manier gekleurd zou zijn. ‘Dat had effect op  het wikken en wegen van de woorden die zij wel of niet wilde gebruiken. Alles wat ze zou zeggen, zou namelijk onmiddellijk in de krant of op het internet staan. En daarmee zou er weer een oordeel over het gezegde worden geveld, nog goed en wel de rechter zich daarover had kunnen uitlaten. Dat hoort echter bij het spel, en daar moet je maar tegen kunnen.

De vraag is wel hoe dan om te gaan met het feit dat een rechter haar oordeel baseert op het gezegde ter zitting en het complete dossier mee zal laten wegen in haar uiteindelijke oordeel, en zij tijdens de zitting – uiteraard – nog geen afweging heeft kunnen maken.

Het belang van een zorgvuldige afweging door een rechter verliest het in zo’n geval altijd van het belang van de snelheid van een journalist.’

De VVD-senator plaatst haar reactie onder de veelzeggende titel: Recht op een eerlijk proces? Ze zegt geen oplossing te hebben voor het daar haarzelf geconstateerde probleem. ‘Hoe het tij kan worden gekeerd, is haar nog niet duidelijk. Zij maakt zich zorgen over de vraag hoe het verder moet met de democratische rechtsstaat als niet rechters maar de journalistieke vrijheid ongetoetst zijn vrije loop kan gaan.’

Duthler verlaat eind mei de Eerste Kamer.

Lees hier de blog van Duthler: Recht op een eerlijk proces?

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie