Dekker bezocht begin deze maand het vredegerecht in Maasmechelen. Hij sprak met de Belgische Minister van Justitie Geens over de actuele ontwikkelingen rond de vredegerechten en de hervormingen die recent zijn doorgevoerd. Daarnaast vertelden drie vrederechters over de verzoeningsprocedure, hun rol bij armoedebestrijding en de samenwerking met instanties. Ook was hij aanwezig bij een zitting minnelijke schikking in het vredegerecht.

‘Het was mooi om te zien hoe een oud instituut als de vrederechter een belangrijke rol in de Belgische samenleving vervult,’ aldus de minister. ‘De pilots waar Nederland nu mee experimenteert laten kenmerkende elementen van de vrederechter zien. Ik denk dan aan de inzet om partijen ten overstaan van de rechter samen tot een oplossing te laten komen, de laagdrempelige toegang, fysieke nabijheid en samenwerking met andere instanties.’

Voor de zomer

Het onderzoek naar de inpasbaarheid van elementen van de Belgische vrederechter in het Nederlandse stelsel is naar verwachting voor de zomer afgerond. Dekker maakt na evaluatie van in Nederland lopende pilots met de rechtspraak de balans op welke werkwijzen voor landelijke invoering in aanmerking kunnen komen en in hoeverre wijziging van wet- of regelgeving daarvoor noodzakelijk is. ‘Daarbij wil ik ook de verbinding leggen met de modernisering van de gesubsidieerde rechtsbijstand.’

FRANCISCA MEBIUS, Advocatenblad

Francisca Huijting-Mebius

Redacteur

Profile page
Advertentie