Rechtzoekenden die een beroep doen op de gefinancierde rechtsbijstand hebben regelmatig last van een optelsom van problemen: niet alleen dreigende uithuiszetting maar bijvoorbeeld ook huiselijk geweld en schulden. Door deze multiproblematiek is het vaak lastig om de rechtzoekende effectief te helpen. Daarom heeft de RvR in 2017 twee pilots opgezet waarbij medewerkers van het Juridisch Loket in een zo’n vroeg mogelijk stadium signaleren of er van multiproblematiek sprake is.

Kwetsbare burgers

Als bij het Juridisch Loket bleek dat er sprake was van multiproblematiek, kon de klant worden doorverwezen naar een andere hulpverlener. Hiervoor was toestemming van de klant nodig. Later werd aan het Juridisch Loket teruggekoppeld of de doorverwijzing juist was. De diverse partners van de pilots, waaronder ook gemeenten, zijn enthousiast over het resultaat, aldus de RvR. ‘Door gebruik te maken van elkaars expertise en die sneller op elkaar aan te laten sluiten, kunnen we een grote groep kwetsbare burgers beter helpen’, zegt Nikki Lubeck, manager uitvoering bij Juridisch Loket Zuid.

Advertentie