Het meerdaags congres in Den Haag droeg als thema Justice for All  en was met name gericht op wereldwijde verbetering van de toegang tot het recht. Volgens een op het congres gepresenteerd rapport ontbeert meer dan de helft van de wereldbevolking toegang tot een rechtssysteem. Ongelijke behandeling en uitsluiting van basisrechten zoals onderwijs en medische voorzieningen zijn het gevolg.

In totaal dertig projecten waren in Den Haag genomineerd. Daaronder ook een Nederlands initiatief van Young in Prison om de begeleiding van jeugdige gedetineerden te verbeteren. Dat viel niet in de prijzen.

De vijf bekroonde projecten, beloond met 10.000 dollar elk, zijn:

160 Girls Access to Justice Project

In 2013 oordeelde de hoogste rechter in Kenia dat de overheid tekort was geschoten in de bescherming van 160 meisjes, allen het slachtoffer van verkrachting. De uitspraak vormde het sluitstuk van een lang juridisch proces, gesteund door het Canadese The Equality Effect. Tegelijkertijd was het vonnis het startsein voor het 160 Girls to Justice Project,  dat juridische bescherming tegen verkrachting voor alle meisjes en vrouwen in Kenia nastreeft.

Monitoring Maternal Health Entitlements & Increasing Access to Grievance

De Indiase deelstaat Assam kampt met hoge sterftecijfers onder moeders, die samenhangen met slechte werkomstandigheden op theeplantages. De Indiase mensenrechtenorganisatie Nazdeek tracht langs juridische weg betere arbeidsvoorwaarden en toegang tot medische voorzieningen af te dwingen.

Malawi Resentencing Project

In 2007 oordeelde het Hooggerechtshof van Malawi dat de tot dan toe verplichte doodstraf in moordzaken in strijd was met de grondwet. De drie organisaties Cornell Centre on the Death Penalty Worldwide, The Malawi Legal Aid Bureau, and Reprieve begonnen in 2014 het Malawi Resentencing Project, gericht op het terugdraaien van eerdere veroordelingen. Sindsdien zijn er 158 zaken heropend. In geen van de gevallen werd opnieuw de doodstraf opgelegd.

Partnering for Native Health

Dit project van de Alaska Legal Services Corporation tracht een betere gezondheidszorg te bewerkstelligen voor inheemse stammen in afgelegen gebieden. Daartoe is een netwerk van civiele advocaten opgezet dat toegang tot financieel onbereikbare medische voorzieningen realiseert.

Riverine People and the Right to Full Reparation

In 2015 werden 300 Amazone-gezinnen verdreven van de eilanden en oevers van de Xingu-rivier, om plaats te maken voor de Belo Monte-dam. Dit project, geïnitieerd door het Braziliaanse Instituto Socioambiental – ISA, komt op voor de rechten van de zogeheten Riverine People. Dat heeft er toe geleid dat de Braziliaanse overheid inmiddels onderkent dat ze schadeloos moeten worden gesteld.

KeesPijnappels_01

Kees Pijnappels

Hoofdredacteur

Profile page
Advertentie