Ze stonden niet tegenover, maar náást elkaar in de tuchtzaak: zowel de klagers als mr. X wilden graag uitsluitsel over de vraag of het mr. X vrijstond het geheim van hun zoon met zijn ouders te delen.
(Het kantoor van) mr. X had diverse straf- en civiele zaken voor de zoon gedaan. In 2013 pleegde de zoon suïcide. Kort daarvoor had hij mr. X iets verteld wat mr. X aan niemand, ook aan zijn ouders niet, mocht doorvertellen.
Toen de zoon was overleden, wilden de ouders schadevergoeding van mensen die ‘aansprakelijk waren voor onterechte procedures jegens hun zoon’. Ter voorbereiding daarop vroegen ze mr. X namens hen een voorlopig getuigenverhoor te entameren om erachter te komen wie die aansprakelijken waren.
Mr. X vroeg de deken om advies: mocht hij de informatie van de zoon in de zaak voor de ouders gebruiken? De deken adviseerde negatief, en mr. X gaf de opdracht van zijn cliënten terug.
En zo kwam het tot een soort van proefproces, een tuchtklacht als middel om te komen tot een soort verklaring voor recht. Als de tuchtrechter zijn zegen zou geven, zou mr. X het geheim van de zoon onthullen en die getuigenverhoren initiëren. Desgevraagd had mr. X trouwens nog omzichtig rondgevraagd om te achterhalen of de zoon misschien nog anderen had ingelicht. Maar helaas.

De geheimhoudingsplicht houdt niet op als een cliënt overlijdt, zo besliste het hof al eens in 2013. Alleen in zeer uitzonderlijke omstandigheden kan de geheimhouding worden doorbroken. Bijvoorbeeld bij een directe dreiging van ernstig gevaar voor de advocaat of de cliënt, dat niet op een andere manier kan worden afgewend. Daarbij betaamt het de advocaat om vooraf overleg te plegen met de deken.

Aldus het hof, dat vervolgens vaststelt dat het willen voeren van dat getuigenverhoor niet zo’n uitzonderlijke situatie vormt. Dat werd nog eens versterkt door het feit dat de zoon expliciet had verboden de informatie met anderen, onder wie waaronder zijn ouders, te delen. Mr. X had dus terecht gezwegen.

Hoe pijnlijk de uitkomst voor de ouders mogelijk ook is, het geheim van de zoon lijkt daarmee voorgoed buiten bereik .

Trudeke

Trudeke Sillevis Smitt

Freelance redacteur

Profile page
Advertentie