In de pilot vroegen familierechters in echtscheidingsprocedures aan de betrokken advocaten en ouders standaard om een gesprek tussen kinderen en ouders over het ouderschapsplan. In dat plan worden onder meer afspraken gemaakt over de omgangsregeling, eventuele stiefouders en vakanties. Ouders en kinderen kregen in de proef extra informatie en tips aangeboden om deze gesprekken goed te voeren. De pilot liep van 1 mei 2018 tot 1 mei 2019.

Kind een stem

Het blijkt dat in 75 procent van de zaken de ouders met hun kinderen het gesprek over het ouderschapsplan zijn aangegaan. De informatie uit deze gesprekken is voor rechters van grote toegevoegde waarde, zegt familierechter Hein Schröder van rechtbank Overijssel: ’Hiermee krijgt de stem van het kind kleur en krijgen de kinderen smoel.’ Ook advocaten, mediators en andere partners zijn positief over het initiatief, stelt de rechtbank, die ervoor pleit ervoor de formule landelijk in te voeren. Enkele universiteiten zijn bezig met wetenschappelijk onderzoek naar de pilot. De resultaten worden eind 2019 verwacht.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie