In 2018 werd 750 keer een wrakingsverzoek bij een rechtbank of hof ingediend, tegen 605 verzoeken in 2017.  Slechts in een klein aantal gevallen werd het verzoek gehonoreerd. In 2018 werd in totaal twintig keer een rechter vervangen.

Uit de cijfers blijkt verder dat het aantal wrakingsverzoeken in 2018 vooral is toegenomen bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, het gerechtshof Den Haag en de rechtbank Gelderland. Bij deze gerechten was de toename zestig procent of meer vergeleken met het gemiddeld aantal wrakingsverzoeken in 2013-2017. In mindere mate steeg ook bij de rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Midden-Nederland het aantal wrakingsverzoeken, met meer dan twintig procent.

wraking

Hoge Raad stelt nieuwe grenzen aan wraken

De Hoge Raad liet zich dit najaar nadrukkelijk uit over de wrakings­procedure. Het aantal wrakingsverzoeken daalt hierdoor, denken rechters.

Hoge Raad

De Rechtspraak weet niet wat de stijging veroorzaakt. Eind 2018 oordeelde de Hoge Raad dat een inhoudelijke (tussen)beslissing van de rechter of de motivering ervan geen grond tot wraking mag zijn. De verwachting is dat als gevolg daarvan het aantal wrakingsverzoeken weer zal dalen, meent de Rechtspraak.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie