Het is niet de makkelijkste manier om je geld te verdienen, een club, verzucht exploitant Zakaria Elkhanza van Club FIX op de gang van de nieuwe rechtbank in Breda. ‘Al je klanten hebben door de week hun geld verdiend en komen het bij jou uitgeven. En als er tussen die 800 man één verkeerde zit…’

Begin februari sloot de burgemeester van Tilburg zijn club voor acht weken. De aanleiding was een incident in de nieuwjaarsnacht. Drie mannen die er uit waren gezet, bleven bij de deur hangen en probeerden weer binnen te komen. Toen een van hen een trap tegen de deur gaf, haalde een beveiliger naar hem uit. De bedrijfsleider die vervolgens de mannen wilde bewegen om weg te gaan, kreeg klappen in het gezicht. Camera’s legden vast hoe beveiligers van Club FIX daarna de bezoekers achtervolgden over het Pieter Vreedeplein, schoppend en slaand.

Vandaag proberen Elkhanza en zijn zakenpartner Sjaam Paragh bij de bestuursrechter gedaan te krijgen dat de sluiting ongedaan wordt gemaakt. Ze hebben een voorlopige voorziening gevraagd. Hun club is nu een maand dicht, maar intussen komen de rekeningen gewoon binnen.

‘Een financieel belang op zichzelf is geen spoedeisend belang’, zegt de rechter. ‘Daarvoor is een noodsituatie nodig. Is dit een noodsituatie?’

‘Daar is sprake van’, zegt advocaat Ali Nasir. ‘De lasten zijn fors, de continuïteit van het bedrijf wordt bedreigd. Club FIX is de enige activiteit van mijn cliënt. Er waren al artiesten geboekt voor deze periode. Mijn cliënt heeft afspraken gemaakt met een club in Rotterdam om die artiesten over te nemen en zo de schade te beperken.’

‘Er zijn geen stukken overlegd waaruit blijkt dat Club FIX deze kosten niet zou kunnen dragen’, zegt jurist Arjan van den Biggelaar van de gemeente Tilburg. ‘Bovendien: er is ook personeel doorgesluisd naar Rotterdam. En dit weekeinde is er in Eindhoven een FIXtival.’

‘Hoe zit dat?’, wil de rechter weten.

‘Dat is geen festival van cliënt zelf’, zegt Nasir. ‘Hij heeft er zijn naam aan verleend, dat wel, maar hij ontvangt daar geen inkomsten uit. Het gaat puur om naamsbekendheid.’

‘En die club in Rotterdam?’, vraagt de rechter.

‘Die is van een horeca-ondernemer in Rotterdam’, zegt clubbaas Paragh.

‘Want FIXroom, dat doet toch wel denken aan club FIX’, zegt de rechter.

‘Die club heet de VIProom’, zegt Paragh. ‘Alleen deze feesten heten FIXroom.’

‘Het gaat om de zaterdagen dat de artiesten optreden die eerst in Tilburg waren geboekt’, vult Nasir aan.

Hij heeft Paragh gevraagd om een optelsom te maken van alle lasten. De uitkomsten overhandigt hij aan de rechter: bijna 85.000 euro voor de twee maanden van de sluiting. Hij somt op wat er nog op de bankrekeningen van de club staat. ‘Er zijn drie rekeningen. Op de eerste staat 59 eurocent, op de tweede 1221 euro 31, op de derde 242 euro 79.’

‘Ik zie een aantal berichten over betalingsregelingen’, zegt de rechter, door de papieren bladerend. ‘Ik begrijp dat het op dit moment financieel niet helemaal lekker gaat.’

‘Klopt’, zegt Nasir.

Hij heeft een externe deskundige gevraagd om de camerabeelden te analyseren. Want waren de gebeurtenissen nou voldoende voor de burgemeester om tot sluiting over te gaan?

‘In de ogen van de burgemeester is deze video-analyse volstrekt overbodig’, zegt jurist Van den Biggelaar. ‘Het gaat om escalerend in plaats van de-escalerend gedrag. Eerst trapt iemand tegen de deur die er niet in mag. De beveiliger opent de deur en slaat richting bezoeker. Vervolgens gaan personeelsleden achter bezoekers aan die er even eerder uit zijn gezet en maken slaande en trappende bewegingen om iemand te verwonden. Dat is niet proportioneel, dat is geen zelfverdediging. Dat hoort gewoon niet. De wederpartij probeert nu het gedrag van het personeel goed te praten en ziet blijkbaar geen enkele reden om de exploitatie aan te passen. Zolang dat niet gebeurt, is er gevaar voor de openbare orde en veiligheid.’

Bovendien, zegt Van den Biggelaar: vorig jaar was het ook al een keer raak. Toen ging de club zes weken dicht na een vechtpartij waarbij de politie een waarschuwingsschot loste, en waarbij een vuurwapen werd gevonden op straat.

‘Goedpraten, daar is geen sprake van’, verdedigt Nasir zich. ‘Mijn cliënt wil alleen een zo compleet mogelijk beeld schetsen van wat er is gebeurd. Dat het heftig oogt, daar zijn we het wel over eens. Juist daarom hebben we een deskundige gevraagd om de beelden te bekijken en te analyseren. Cliënt heeft, wetend dat het altijd drukker is met oud en nieuw, extra beveiligers ingeschakeld. Je kunt je niet voorbereiden op drie bezoekers die opduiken uit het niets en de bedrijfsleider slaan. Een beveiliger kan dan niet zeggen: “Ik doe even niks, ik loop weg”. Je loopt op het slappe koord. Nergens in de afweging is rekening gehouden met het gedrag van de bezoekers dat de noodzaak opleverde om te handelen.’

‘U lijkt de bevoegdheid van de burgemeester ter discussie te willen stellen’, zegt de rechter.

‘De burgemeester heeft de bevoegdheid om op te treden volgens de APV’, zegt Nasir. ‘Dat betwist ik niet. Maar heeft hij in dit geval in redelijkheid van die bevoegdheid gebruik mogen maken? Het evenredigheidsbeginsel is aan een opmars bezig in het bestuursrecht, waarbij veel beter wordt gekeken naar de omstandigheden. En dat is nou juist waar het hier mis gaat.’

‘De noodzaak om te handelen is wat anders dan bezoekers najagen en proberen te slaan en te trappen’, zegt Van den Biggelaar. ‘Dat ik dat hier moet uitleggen vind ik raar.’

‘Ik ga goed de tijd nemen om hier over na te denken’, zegt de rechter.

Een week later is ze er uit. De burgemeester krijgt volledig gelijk: van handhavers mag worden verwacht dat ze de-escalerend optreden. Dat is hier niet gebeurd, en dus blijft de club nog een maand dicht.

De volledige uitspraak is te vinden op rechtspraak.nl: ECLI:NL:RBZWB:2019:993

Lars1

Lars Kuipers

Freelance journalist

Profile page
Advertentie