In 2018 zijn bij de raden van discipline 1004 nieuwe klachten binnengekomen. In 2017 waren dat er 1020, in 2016 ging het om 988 klachten en in 2015 waren het er 1078. Het aantal ingekomen zaken bij het Hof van Discipline is ondanks de invoering van griffierechten met 369 zaken iets gestegen (in 2017 ging het om 357 zaken en in 2016 om 337 zaken).

De raden van discipline hebben vorig jaar 856 tuchtrechtelijke oordelen gegeven. In 2017 waren dat er 836. In 595 gevallen luidde het oordeel ongegrond of niet-ontvankelijk. De resterende 261 klachten waren (deels) gegrond: vijf procent gegrond zonder maatregel, dertien procent waarschuwing, vijf procent berisping, drie procent voorwaardelijke schorsing, drie procent onvoorwaardelijke schorsing en een procent schrapping. De raden legden in 2018 drie geldboetes op, in twee gevallen samen met een andere maatregel. Deze percentages waren vorige jaren globaal hetzelfde, dus er werd in 2018 niet beduidend zwaarder of lichter gestraft, aldus het jaarverslag.

De gemiddelde doorlooptijd was in 2018 zes en een halve maand. In 2017 was dit nog vijf maanden. Volgens het jaarverslag is dat te wijten aan capaciteitsproblemen.

jv-tabel-2

Schrappingen

Het aantal schrappingsbeslissingen is van achttien (betreffende veertien advocaten) in 2017 naar veertien (betreffende veertien advocaten) in 2018 gegaan. In 2018 beslisten de raden 64 keer op een dekenbezwaar. Vijf daarvan werden ongegrond of niet ontvankelijk verklaard, de overige 59 waren gegrond.

In totaal werd er vorig jaar op 17.784 Nederlandse advocaten 273 keer (inclusief toegewezen bijzondere verzoeken van dekens) ingegrepen door de tuchtrechter. Dat betekent dat anderhalf procent van de advocaten met een ongunstige beslissing van de tuchtrechter te maken kreeg. Dat is iets minder dan in het voorgaande jaar. In 2017 werd een krappe twee procent van de advocaten op de vingers getikt.

Wederom vielen de meeste gegronde klachten in de categorie ‘prestatie onder de maat’, gevolgd door de klachten over communicatie met de eigen cliënt.

jv-tabel-3

Eigen advocaat

Het meest werd geklaagd over de eigen advocaat, respectievelijk de advocaat van de wederpartij. De meeste klachten zien op het civiele (burgerlijk) recht, gevolgd door het bestuursrecht en vreemdelingenrecht. Verder blijkt uit het jaarverslag dat het grootste deel van de klachten wordt ingediend door burgers, op grote afstand gevolgd door bedrijven.

Het Hof van Discipline wees 205 beslissingen in hoger beroep, ingesteld tegen een beslissing van een Raad van Discipline. Het hof heeft in 2018, net als in 2015, 2016 en 2017, meer beslissingen van de raad bekrachtigd dan vernietigd. In 2018 werden 125 beslissingen bekrachtigd, in 2017 lag dat aantal op 115. Het aantal vernietigingen is in 2018 ten opzichte van 2017 gestegen van 35 naar 41. Het hof heeft in appel geoordeeld op 22 dekenbezwaren, in 2017 waren dat vijftien dekenbezwaren.

jv-tabel-4

Bekijk hier het jaarverslag.

FRANCISCA MEBIUS, Advocatenblad

Francisca Huijting-Mebius

Redacteur

Profile page
Advertentie