Vorig jaar februari zag e-Court zich genoodzaakt om al haar activiteiten stil te leggen. Dat werd besloten nadat rechtbanken geen verlof meer gaven om arbitrale vonnissen van e-Court ten uitvoer te leggen. Volgens e-Court was dit het sluitstuk van een doelbewust geregisseerd plan van de Rechtspraak om het concurrerende e-Court ‘uit te schakelen’. Dit zou ook zijn gebleken uit diverse media-optredens van functionarissen uit de Rechtspraak-top, waarin de werkwijze van e-Court werd bekritiseerd.

Opheldering feiten

In zijn beschikking stelt rechtbank Midden-Nederland dat e-Court het recht heeft om via een voorlopig getuigenverhoor opheldering te krijgen over de relevante feiten en omstandigheden. Op basis hiervan kan de stichting vervolgens beslissen of zij een bodemprocedure aanspant. Het verweer van de Staat dat de door e-Court gesuggereerde feiten onjuist zijn, doet aan dat recht volgens de rechtbank niets af. De getuigenverhoren zijn bedoeld om de werkelijke gang van zaken op tafel te krijgen om zo tot een goede beoordeling te komen.

Geen 'fishing expedition'

Ook de andere verweren van de Staat gaan volgens de rechtbank niet op. Zoals de claim dat de verwijten van e-Court niet kunnen leiden tot aansprakelijkheid van de Staat. De rechter gaat evenmin mee in de stelling van de Staat dat e-Court zich schuldig maakt aan een ‘fishing expedition’, door selectief aan te sturen op het scenario van ‘een complot’. Tenslotte verwerpt de rechtbank het verzoek van de Staat om vooraf de onderwerpen van het voorlopige verhoor nauwkeurig af te bakenen en het aantal getuigen te beperken.

De zes getuigen die e-Court mag gaan horen zijn: Frits Bakker, oud-voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, Ybo Buruma, raadsheer bij de Hoge Raad, Ruth de Bock, advocaat-generaal bij de Hoge Raad en bijzonder hoogleraar Privaatrecht, Rogier Hartendorp, rechter bij rechtbank Den Haag, rechter Dirk Vergunst, voorzitter Landelijk Overleg Vakgroep Civiel en Kanton en Taru Spronken, advocaat-generaal bij de Hoge Raad.

Stijn Dunk

Redacteur Advocatenblad

Profile page
Advertentie