Dat staat in de voorjaarsnota die minister Hoekstra van Financiën maandag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het extra budget dat wordt vrijgemaakt moet zorgen voor een stabiele financiering van OM en rechtspraak. Daarnaast wordt bij het OM een eerder opgelegde taakstelling van 12 miljoen teruggedraaid. Het ministerie en de rechtspraak praten momenteel over structurele financiering. Voor Prinsjesdag moet hier meer duidelijkheid over zijn.

Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, zegt blij te zijn met de toezegging van het kabinet. ‘Het is een noodzakelijke eerste stap om onze organisatie weer financieel gezond te krijgen. Hiermee houden we het hoofd dit jaar boven water. Maar de komende jaren is er meer nodig om kwalitatief hoogwaardige rechtspraak te kunnen blijven leveren. Denk daarbij aan investeringen die nodig zijn voor digitalisering, om de werkdruk te verlagen en steeds complexere zaken te kunnen behandelen.’

Financieringssysteem

Naves denkt dat naast het extra geld een vernieuwd financieringssysteem een belangrijke rol kan spelen bij het oplossen van de geldzorgen van de rechtspraak. ‘Op dit moment krijgen we per rechtszaak betaald en moeten we met dit geld ook onze vaste kosten zoals salarissen, IT-kosten en huisvestingskosten dekken. Als het aantal zaken daalt, wat de afgelopen jaren zo is, komen we in de knel omdat deze vaste kosten nauwelijks mee dalen.’

FRANCISCA MEBIUS, Advocatenblad

Francisca Huijting-Mebius

Redacteur

Profile page
Advertentie