In geval van veroordeling voor een misdrijf waarop een gevangenisstraf van twaalf jaar of meer staat en waarbij de rechtsorde ernstig is geschokt, kan de advocaat van een veroordeelde bij de procureur-generaal (pg) bij de Hoge Raad vragen om nader onderzoek. Op grond daarvan dient te worden beoordeeld of er reden is de Hoge Raad om herziening te vragen. De pg is verplicht de ACAS om advies te vragen over het nader onderzoek. Sinds 2013 heeft de ACAS 37 keer een advies uitgebracht. In 2018 betrof het vijf adviezen, waarvan slechts in één geval negatief werd geadviseerd.

Drempel verlagen

In haar jaarverslag vraagt de ACAS zich af of er niet vaker moet worden bekeken of sprake is van onterechte veroordelingen. Ook zaken waarop minder dan twaalf jaar gevangenisstraf staat, zouden in aanmerking moeten komen.

De wetgever heeft een drempel willen inbouwen om de herzieningspoorten niet al te wijd open te zetten, stelt de commissie. ‘Met een instroom van gemiddeld acht zaken over de eerste paar jaren sinds de oprichting van de ACAS kan inmiddels wel worden vastgesteld dat deze drempel in zoverre het beoogde effect sorteert. Vanuit de gedachte dat een onterechte veroordeling ook in minder zware zaken het vertrouwen in een goed functionerende rechtsorde kan aantasten, zou overwogen kunnen worden om deze drempel enigszins te verlagen.’

KeesPijnappels_01

Kees Pijnappels

Hoofdredacteur

Profile page
Advertentie