In de zaak Michael P. bleek op diverse momenten cruciale risico-informatie niet te zijn overgedragen, met name toen hij van de gevangenis werd overgeplaatst naar een forensische kliniek. Door kritische rapporten over deze kwestie voelde minister Dekker zich genoodzaakt op korte termijn verbeteringen in het systeem door te voeren. In zijn brief aan de Tweede Kamer van woensdag benadrukt hij dat de veiligheid van de samenleving voorop moet staan.

Actievere uitwisseling

Een belangrijke stap is het verbeteren van de informatie-uitwisseling over gedetineerden in de verschillende fasen van hun detentie en behandeling. Via het ‘Besluit forensische zorg’, waar het kabinet mee heeft ingestemd, wordt vanaf begin juni een actievere uitwisseling van persoonlijke informatie verplicht. Het gaat onder meer om reclasseringsrapporten en het behandeldossier van de gedetineerde. Per 1 januari 2019 is al het mogelijk gemaakt om gegevens uit het gevangenisdossier te delen met de instelling voor forensische zorg waar de gedetineerde wordt geplaatst.

Verder is beleid gemaakt om de bestaande afhankelijkheid te verkleinen van de toestemming die de gedetineerde moet geven. Diverse nieuwe maatregelen maken het moeilijker voor gedetineerden om tbs te ontlopen door hun medewerking aan psychologisch onderzoek te weigeren. Zo wil Dekker regelen dat de medische gegevens van deze weigeraars via een adviescommissie opgevraagd kunnen worden. Dit ontwerp-besluit moet nog goedgekeurd worden door de Tweede Kamer.

Risico-taxatie

Ook de screening van veroordeelden van ernstige gewelds- of zedenmisdrijven is aangescherpt. Sinds eind maart kan deze risicogroep niet meer van een gevangenis naar een kliniek worden uitgeplaatst zonder dat eerst een risicotaxatie gemaakt is. Ook kunnen gedetineerden voortaan alleen in het laatste deel van straf in aanmerking komen voor vrijheden. Dit is vastgelegd in het wetsvoorstel ‘Straffen en beschermen’, dat nu bij de Tweede Kamer ligt.

Stijn Dunk

Redacteur Advocatenblad

Profile page
Advertentie