SRA inventariseerde de winst- en omzetcijfers van de verschillende MKB-sectoren in 2018. Het algemene financiële beeld is uitgesproken positief: de winsten stegen vorig jaar met gemiddeld 16 procent, de omzetten met 10 procent.

In de MKB-sector ‘Zakelijke dienstverlening’ stegen de winsten nog harder: met 17,6 procent ten opzichte van 2017. De advocatuur behoort tot deze sector. De winst die advocatenkantoren in 2018 maakten ligt nog iets boven de 17,6 procent, laten de onderzoekers weten. Het gaat om een indicatie: voor een harde conclusie is onderzoek onder een grotere groep kantoren nodig.

Advocaten in de lift

Binnen de zakelijke branche van ‘Juridische dienstverleners’ boert de advocatuur verhoudingsgewijs goed: de winst in deze branche is benedengemiddeld, terwijl advocatenkantoren juist bovengemiddeld verdienen. Notariskantoren maken bijvoorbeeld maar weinig winst. Qua omzet staan  notarissen en advocaten op gelijke voet: duidelijk minder dan modaal.

 

 

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie