Nederland, België en Luxemburg hebben strengere afspraken gemaakt over het uitwisselen van justitiële gegevens, meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Hierdoor worden volgens het ministerie ‘kwetsbare sectoren’ beter beschermd tegen het herhaald plegen van strafbare feiten. In Nederland heeft dit gevolgen voor Belgen en Luxemburgers die een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen.

Het gaat om honderden aanvragen per jaar, denkt het departement. Op dit moment wordt er al justitiële informatie uitgewisseld voor VOG-aanvragen die zien op het werken met kinderen, dit wordt nu uitgebreid naar andere sectoren. Donderdag tekende minister Dekker voor Rechtsbescherming een memorandum of understanding met zijn Belgische en Luxemburgse collega’s.

Volgens Dekker is uitwisseling van justitiële informatie van belang om kwetsbare sectoren, zoals de zorg, onderwijs en burgerluchtvaart beter te beschermen. ‘We moeten voorkomen dat iemand die veroordeeld is in Nederland voor geweld, fraude of terroristische misdrijven, vervolgens gewoon aan de slag kan in dezelfde sector in Luxemburg of België’, aldus Dekker.

Het MoU dringt ook aan op betere benutting van bestaande Europese afspraken ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie.

Advertentie