In dit project werkt de rechtbank Rotterdam samen met het Openbaar Ministerie, de advocatuur, de gemeente Rotterdam, Het Veiligheidshuis en het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Het project is geïnspireerd door de ‘Community Court’ in Red Hook in New York.

Het uitgangspunt van het project is dat er integraal wordt gekeken naar de verschillende problemen (en rechtszaken) van iemand die bij de rechter komt. De rechter voert actief regie en kijkt welke beslissingen er nodig zijn om die problemen effectief aan te pakken. De rechter is geen hulpverlener en kan nog steeds vonnissen wijzen en straffen opleggen. De integrale behandeling door de rechter kan er echter wel aan bijdragen dat de hulpverlenende instanties beter en gerichter hun werk kunnen doen.

Het initiatief komt niet uit de lucht vallen, aldus de raad. Bij de rechtbank Rotterdam lopen al een tijdje pilots waarbij de oplossing van het probleem centraal staat. Zo kent de stad de regelrechter en de pilot huiselijk geweld.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie