Minister Dekker (Rechtsbescherming) liet deze week per brief aan de Tweede Kamer weten dat het basisplan niet deze zomer wordt getoetst door het Bureau ICT Toetsing (BIT), maar ‘uiterlijk begin 2020’. De minister reageerde hiermee op een brief van de voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, Henk Naves, waarin hij liet weten meer voorbereidingstijd nodig te hebben.

BIT toetst op de slaagkans van projecten die door de rijksoverheid worden opgezet en waarbij ICT een belangrijke rol speelt. De Rechtspraak heeft nog geen ervaring met BIT toetsen, schrijft Naves. ‘De uitkomst van de toets is voor de Rechtspraak van groot belang voor het zetten van vervolgstappen (inclusief financiering) en voor het terugwinnen van het vertrouwen binnen de eigen Organisatie, bij ketenpartners, samenleving en politiek.’

Ook laat Naves weten dat er met het stopzetten van KEI veel mensen weg zijn gegaan bij de raad. ‘Daarmee is ook IT-ervaring en kennis verloren gegaan. Krapte op de arbeidsmarkt maakt het lastig cruciale posities opnieuw in te vullen.’

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie