Aanleiding voor het statement is het vastlopen van diverse fraudeonderzoeken bij grote bedrijven zoals Shell en scheepsbouwer Damen Shipyards. Bij deze onderzoeken stuitten het OM en de FIOD op grote beperkingen als gevolg van het beroep dat deze bedrijven doen op het verschoningsrecht en beroepsgeheim van hun advocaten. Bij grote aantallen in beslag genomen documenten en mails wordt geclaimd dat die om deze reden niet mogen worden ingezien. Het juridisch steekspel rond deze claims levert volgens beide instanties onacceptabel grote vertraging en hinder op.

Daarom pleiten zij er voor de procedures rond het verschoningsrecht te versnellen en te versimpelen. ‘Het verschoningsrecht is een groot goed, maar de procedures zijn nu onwerkbaar’, volgens Esther Sachs, rechercheofficier bij het Functioneel Parket. ‘Niet één keer, maar steeds vaker en hinderlijker. Zelfs zodanig dat grote strafzaken jaren vertraagd kunnen worden of niet eens kunnen worden opgepakt.’

Status bedrijfsjurist

Een belangrijke vraag gaat over de status van de bedrijfsjuristen, aldus NRC. Is die status vergelijkbaar met die van advocaten, waardoor alles waar zij mee werken onder het beroepsgeheim valt? Of worden zij behandeld als gewone werknemers, zodat hun mails en papieren door de FIOD bekeken mogen worden? Het antwoord op deze vragen is van belang voor de uitkomst van het onderzoek naar onder meer Shell.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie