Het conflict over de kinderopvangtoeslag loopt sinds 2014 en betreft 152 ouders die veelal een tweede nationaliteit hebben. De Belastingdienst zette hun toeslag stop wegens vermoeden van fraude. Die fraude is nooit bewezen en er blijken bovendien procedurefouten gemaakt, zo is vastgesteld door onder meer de Hoge Raad en de Nationale Ombudsman. Zo werden stukken achtergehouden in rechtszaken en konden ouders zich niet verweren tegen beslissingen. Tot ongenoegen van de Kamer is nog altijd geen oplossing gevonden.

Spoedvragen

Dit weekend raakte de zaak in een stroomversnelling omdat Kamerleden hoorden dat de Belastingdienst op eigen houtje ouders uitnodigde voor een persoonlijk gesprek met de staatssecretaris. Dat gebeurde zonder medeweten van de advocaten van de betreffende ouders. Hierover hebben de Kamerleden Omzigt (CDA), Snels (GroenLinks) en Leijten (SP) maandag opheldering gevraagd via enkele spoedvragen. Ze eisen dat de betrokken advocaten alsnog een duidelijke rol krijgen. De Kamer is bang dat de Belastingdienst ouders afkoopt met een schadevergoeding op voorwaarde dat zij verder zwijgen over de zaak.

Inmiddels heeft Snel gesproken met een groep van 21 getroffen ouders en zijn excuses aangeboden. De belastingdienst heeft ‘te hardvochtig’ geopereerd en lijdt aan een ‘tunnelvisie’. Verder heeft de staatssecretaris besloten de terugvordering van toeslagen in deze zaak stop te zetten en de wet aan te passen. Advocaten van de ouders vinden dit onvoldoende. Zij eisen alsnog kinderopvangtoeslag en een schadevergoeding.

Stijn Dunk

Redacteur Advocatenblad

Profile page
Advertentie