De studiebelasting is een van de elementen van de vernieuwde beroepsopleiding voor advocaten, die de algemene raad van de NOvA donderdag bekend heeft gemaakt. Volgens de NOvA krijgt de opleiding een sterke focus op toegepaste kennis, vaardigheden en ethiek. De eerste lichting stagiairs die hiermee te maken krijgt, start in het voorjaar van 2021.

De duur van de opleiding gaat naar twee jaar. Dat is nu drie maanden meer.

Ethiek

Ethiek gaat een belangrijke rol spelen in de vernieuwde opleiding. Kernwaarden en gedragsregels krijgen veel aandacht, net zoals de beroepshouding van de advocaat en diens bijzondere positie in de rechtsstaat.

De opleiding gaat zich minder richten op juridische-inhoudelijke kennis en meer op vaardigheden. Dat varieert van procederen, het opstellen van contracten en onderhandelen tot digitale vaardigheden. Ook innovatieve ontwikkelingen als legal tech komen nadrukkelijk aan de orde. Het accent verschuift van cognitieve toetsen naar zogeheten praktijkgerichte toetsmomenten, onder andere in de vorm van moot courts.

(Lees verder onder de infographic)

KnipselBA2020

Aanvankelijk was het de bedoeling om een toelatingstoets voor de beroepsopleiding in te voeren. Dat plan is aangepast. Iedere advocaat-stagiair kan met de beroepsopleiding starten. De NOvA gaat ervan uit dat elke stagiair vanuit zijn juridische vooropleiding beschikt over voldoende juridisch-inhoudelijke kennis. Hierdoor hoeft tijdens de beroepsopleiding geen juridische stof meer herhaald te worden, wat de opleiding efficiënter maakt voor zowel de advocaat-stagiairs als de kantoren.

De advocaat-stagiair kan op twee manieren aantonen dat hij beschikt over een voldoende kennis. Voorafgaand aan de beëdiging kan de stagiair een vrijwillige basistest doen. Na beëdiging volgt een verplichte basistest. De testen zijn geen selectiemiddel, maar uitsluitend bedoeld om het kennisniveau te meten.  Als blijkt dat het basisniveau op onderdelen niet wordt bereikt, krijgt de stagiair gericht studieadvies om de kennis op te krikken.

College van afgevaardigden

Advocaat-stagiairs die nu de beroepsopleiding volgen, kunnen deze afmaken, stelt de NOvA. In welke vorm precies, kan de orde nog niet met zekerheid te zeggen.

De algemene raad van de NOvA bespreekt de vernieuwde opleiding op 26 juni met het college van afgevaardigden.

Lees meer op de website van de NOvA

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie