De brandbrief is op 13 juni verstuurd door advocaat Reinier Feinier aan de minister, de Raad voor Rechtsbijstand en de Tweede Kamer. Feinier luidt de noodklok over de onhoudbare situatie die zou zijn ontstaan na de implementatie per 1 juni van de Europese richtlijn die het verplicht stelt dat elke minderjarige tijdens politieverhoor wordt bijgestaan door een advocaat. Voor het nakomen van deze nieuwe verplichting is veel te weinig budget vrijgemaakt, waarschuwt Feinier. Zijn brief is onder meer ondertekend door de Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten (VNJA).

De vergoeding voor deze verplichte bijstand is doorgaans maximaal 150 euro bruto. Dit is gebaseerd op anderhalf uur werk. Volgens de jeugdrechtadvocaten kost de gemiddeld bijstand rondom een politieverhoor beduidend meer tijd. Het verhoor zelf duurt vaak langer dan anderhalf uur en er vinden meestal extra verhoren plaats, onder meer bij de inverzekeringstelling. Daarnaast is de advocaat ook wachttijd en reistijd kwijt. Tenslotte krijgen advocaten allerlei roosterverplichtingen opgelegd, die eveneens tijd en geld kosten.

Massale actie

Daarom vragen de gespecialiseerde verenigingen voor jeugdrechtadvocaten de minister om met spoed een passende financiële regeling te treffen. Evenredig aan de sterk toegenomen verplichtingen. Als Dekker dit nalaat, overwegen de verenigingen massaal in actie te komen. Ze willen in dat geval hun bijstand per verhoorzaak beperken tot precies anderhalf uur.

De vaste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid heeft in de vergadering van 20 juni minister Dekker verzocht een reactie te geven op de brandbrief. De commissie wenst deze reactie in elk geval voor het zomerreces te ontvangen.

Stijn Dunk

Redacteur Advocatenblad

Profile page
Advertentie