De plannen van de Commissie Van Rijn betekenen volgens vertegenwoordigers van de alfa- gamma- en medische faculteit een bezuiniging die kan oplopen tot in totaal 100 miljoen euro. ‘Als de minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap de plannen doorvoert, gaat dit naar schatting duizend banen kosten binnen SSH (Social Sciences & Humanities) en geneeskunde,’ zegt Ton Hol, voorzitter landelijk Disciplineoverleg Rechtsgeleerdheid. ‘Dat zal ten koste gaan van de kwaliteit van de opleidingen op deze faculteiten. Lang niet alle specialismen op deze opleidingen zullen in stand kunnen blijven.’

Bèta en techniek

De Commissie Van Rijn adviseert de minister om de financiële positie van bèta en techniek aan universiteiten in het land te versterken. Deze versterking zal ten koste gaan van de disciplines van de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen, waaronder ook die van rechtsgeleerdheid omdat de minister heeft aangegeven geen extra budget uit te willen trekken. Hol: ‘De decanen rechtsgeleerdheid, verenigd in het landelijk discipline-overleg van de Raad van Decanen Rechtsgeleerdheid, achten dit zeer onwenselijk.’

Kortzichtig

In een brandbrief van maandag 24 juni in NRC Handelsblad aan de minister van OC&W protesteerden zes vertegenwoordigers van de alfa- en gammawetenschappen tegen de voorgenomen verschuivingen. ‘Het advies is kortzichtig omdat het zwaar leunt op een arbeidsmarktanalyse, namelijk die van het Research Centre for Education and the Labour Market (ROA), waarbij veel kanttekeningen zijn te plaatsen. Uit de jaarlijkse Studie & Werk-analyse van SEO Economisch Onderzoek blijkt bijvoorbeeld niet dat de vraag naar beta-/technische starters harder groeit dan de vraag naar gammastarters.’

Ook wijzen de vertegenwoordigers erop dat SSH-disciplines zich op de grensvlakken van bèta en techniek begeven. ‘Denk aan historici die zich baseren op big data en juristen die zich bezighouden met artificial intelligence.’

Tegen elkaar uitgespeeld

Daarbij geven vertegenwoordigers van de alfa- en gammafaculteiten aan het niet prettig te vinden om op deze manier tegen de bèta-en techniekfaculteiten te worden uitgespeeld. ‘Door de herverdeling ontstaat er aan de kant van de alfa- en gammafaculteiten een tekort. De minister zegt dat de verschillende faculteiten niet met elkaar moeten concurreren, maar moeten samenwerken. Dan moet ze de plannen niet op deze manier doorvoeren, maar extra budget uittrekken.’

Advocatuur

De plannen zullen volgens Hol ook de advocatuur raken. ‘Linksom of rechtsom gaan de plannen ten koste van de kwaliteit van onder meer de rechtenfaculteit. De praktijk krijgt hiervan de rekening gepresenteerd. Beroepsopleidingen zullen meer moeten bijspijkeren.’

Sabine Droogleever Fortuyn

Sabine Droogleever Fortuyn

Redacteur

Profile page
Advertentie