De Vereniging Sociale Advocatuur Nederland maakt zich opnieuw boos over een uitlating van minister Dekker voor Rechtsbescherming. De VSAN noemt het ‘onvoorstelbaar dat de minister, na de vele waarschuwingen, opnieuw een alarmsignaal negeert en daarmee aanstuurt op het verdwijnen van de sociale advocatuur’.

De VSAN reageert op antwoorden die Dekker gaf op Kamervragen van SP’er Michiel van Nispen. Die wilde van Dekker weten wat hij vond van de recente SP-enquête waaruit blijkt dat bijna zeventig procent van de sociaal advocaten overwegen te stoppen.

Dekker verwijst naar de monitor van de Raad voor Rechtsbijstand. Die laat zien dat het aantal toevoegingsadvocaten in vier jaar tijd met bijna vijfhonderd is gedaald naar ruim zevenduizend. ‘Hieruit concludeer ik dat er weliswaar sprake is van een afname van deelnemende advocaten, maar dat deze de cijfers niet onderschrijven dat mensen met een kleine portemonnee zonder rechtshulp van een advocaat komen te zitten.’

VSAN-voorzitter Hein Vogel verwijt Dekker een laconieke houding. ‘De minister negeert alle signalen en rapporten van de laatste jaren waaruit blijkt dat het zo niet langer gaat. Sociaal advocaten doen belangrijk werk – en blijven dat zolang mogelijk doen voor de mensen die ervan afhankelijk zijn. Tegelijkertijd draaien ze vaak verlies en lopen ze op hun tandvlees. De minister weet dat, maar zegt doodleuk: jullie zijn nog niet massaal failliet, dus hou op met zeuren.’

Advertentie