Het systeem van nummerherkenning bij de Dienst Justitiele Inrichtingen (DJI) is ingesteld om advocaten en hun gedetineerde cliënten in staat te stellen vertrouwelijk met elkaar te bellen. In de afgelopen jaren zijn gesprekken niettemin herhaaldelijk opgenomen en deels afgeluisterd. Het meest recente incident dateert van vorige maand. Volgens DJI is dat echter niet niet met opzet gebeurd en lag de oorzaak onder meer bij programmeerfouten.

Op aandringen van onder meer de NOvA stelde het ministerie van Justitie en Veiligheid afgelopen vrijdag de Commissie Telefonie voor Justitiabelen in. Deze commissie gaat onafhankelijk onderzoek doen naar het DJI-systeem voor nummerherkenning. Erik van de Emster, voormalig voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, is voorzitter. Ook strafrechtadvocaat Patrick van der Meij maakt deel uit van de commissie. Het onderzoek richt zich op de duur, de omvang en de consequenties van de systeemfout. Uiterlijk 31 oktober formuleert de commissie haar conclusies.

'Een rommeltje'

mobiele telefoon

Ruim 160 telefoongesprekken bij DJI opgenomen

Door een fout in de software in het systeem bij DJI is een aantal geheimhoudersnummers enkele dagen ten onrechte niet afgeschermd.

De kwestie kwam ook woensdag ter sprake, tijdens de periodieke vergadering van het college van afgevaardigden van de NOvA. Het CvA toonde zich ongerust over de gang van zaken. ‘Het lijkt een behoorlijk rommeltje’, aldus de CvA-fractie Den Haag. ‘Wat is er terechtgekomen van de periodieke audits van het systeem die we bij invoering hadden afgesproken?’ Daar kon AR-lid Petra van Kampen kort over zijn: ‘Die zijn er niet geweest, een slechte zaak.’ Van Kampen verwijst voor conclusies naar de ingestelde commissie, maar stelt wel dat het systeem vereenvoudigd dient te worden. ‘We kijken ook naar de vertrouwelijkheid van e-mailadressen.’

Volgens algemeen deken Johan Rijlaarsdam is van een rommeltje echter geen sprake. ‘In het buitenland kijkt men met jaloezie naar deze dienst die wij rechtzoekenden en hun advocaten bieden. Wel moeten we het systeem verbeteren als er fouten optreden.’

Stijn Dunk

Redacteur Advocatenblad

Profile page
Advertentie