De Tweede-Kamerfractie van de SP wil dat minister Dekker voor Rechtsbescherming 50 miljoen euro van zijn begroting benut om de tekorten in de sociale advocatuur aan te vullen. Volgens SP-Kamerlid Michiel van Nispen was dat geld vorig jaar gereserveerd voor de gefinancierde rechtsbijstand, maar is het niet gebruikt.

‘Vorig jaar bleef bijna 50 miljoen euro over dat bestemd was voor rechtsbijstand. Terwijl de minister steeds heeft gezegd dat sociaal advocaten pas een redelijke vergoeding kunnen krijgen als het aantal zaken terugloopt. Dat moment is nu! Maar de minister weigert hier nu in actie te komen. Daarom brengt de SP een voorstel in stemming, besteed nu dat geld waar het voor bedoeld was: de toegang tot het recht voor iedereen. Daarmee kunnen we een eerste stap zetten om te doen waar iedereen om schreeuwt, een redelijke vergoeding voor sociaal advocaten.’

Van Nispen hield dit voorjaar een enquête onder sociaal advocaten.  Daaruit bleek eerder al dat het merendeel van de inmiddels 1200 respondenten overweegt er de brui aan te geven.

Donderdag presenteerde Van Nispen nieuwe resultaten uit zijn onderzoek. Die onderstrepen nog eens de sombere stemming onder de beroepsgroep. Bijna alle sociaal advocaten maken zich zorgen over de aangekondigde herziening van de gefinancierde rechtsbijstand. Algemeen bestaat de vrees voor een verdere tweedeling in de samenleving door de plannen van minister Dekker, waarbij een groep ontstaat die zich geen rechtsbijstand kan veroorloven.

Volgens Van Nispen blijkt uit de enquête dat het laatste beetje draagvlak bij de sociaal advocatuur is verdwenen. ‘We moeten niet langer wachten maar nu handelen, voordat de schade die wordt aangericht aan de rechtsstaat, door de beperking van de toegang tot het recht, te groot wordt.’

afname sociaal advocaten

VSAN ergert zich aan ‘laconieke’ Dekker

De Vereniging Sociale Advocatuur Nederland maakt zich opnieuw boos over een uitlating van minister Dekker voor Rechtsbescherming.

Advertentie