Dat blijkt uit onderzoek door het World Justice Project, een non-gouvernementele organisatie in New York. Het WJP onderzocht de toegang tot het recht in 101 landen, waaronder Nederland.

De meeste juridische problemen van Nederlanders hangen samen met huisvesting en de aankoop van goederen en diensten. Schuldproblematiek en conflicten met overheidsinstanties komen ook vaak voor, gevolgd door problemen in de familiesfeer of op het werk. Twee derde van de mensen zegt erop te vertrouwen de problemen te kunnen oplossen.

De Nederlandse onderzoeksresultaten (gebaseerd op ca 1100 respondenten) komen in grote lijnen overeen met die van de buurlanden. De meeste mensen met juridische problemen zoeken een oplossing binnen de eigen familie- en vriendenkring. In ruim een derde van de gevallen neemt men een professional, zoals een advocaat, in de arm. In andere West-Europese landen is dat ook zo, met uitzondering van Duitsland. Daar wenden mensen zich eerder tot een professional.

KnipselWorldJustice

In Nederland duurt het volgens het WJP-onderzoek gemiddeld bijna een half jaar om juridische problemen tot een eind te brengen. Dat is ongeveer net zo lang als in Denemarken of Groot-Brittannië, maar aanzienlijk korter dan in België, Duitsland of Frankrijk. In laatstgenoemde land vergt een juridische kwestie gemiddeld meer dan vijftien maanden.

Dertien procent van de Nederlanders met juridische problemen zegt grote moeite te hebben gehad genoeg geld te vinden om de kwestie op te lossen. Percentages in andere West-Europese landen lopen uiteen van vijf tot achttien procent.

Van de Nederlanders met juridische problemen zegt de helft daardoor extra moeilijkheden te ervaren, hetzij financieel, qua gezondheid of in de relationele sfeer. In de ons omringende landen ligt dat percentage doorgaans iets lager.

KeesPijnappels_01

Kees Pijnappels

Hoofdredacteur

Profile page
Advertentie