Op zijn website bericht de RvR over de specialisatienorm van de raad.

Daarbij voert de RvR vanaf begin 2020 drie nieuwe rechtsgebieden in waarvoor deskundigheidseisen gelden: arbeidsrecht, huurrecht en sociale zekerheidsrecht. Het jaar erop, vanaf januari 2021, krijgen advocaten alleen nog toevoegingen als ze staan ingeschreven voor deze specialisaties.

Tweehonderd advocaten

Naar verwachting van de RvR zal een groep van ongeveer tweehonderd advocaten een keuze moeten maken voor welke specialisaties ze bij de raad ingeschreven willen blijven staan. Dat is ongeveer 2,5 procent van het totaal aantal ingeschreven advocaten, schrijft de RvR op zijn website.

Kaalslag

Hein Vogel, voorzitter van de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN) is op zich niet tegen specialiseren. Toch mist hij de ‘algemene praktijk’ als specialisatiegroep op het overzicht van de RvR. ‘Het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten kent deze categorie wel. Sociaal advocaten met een algemene praktijk kunnen cliënten op uiteenlopende rechtsgebieden bijstaan. Als het erg ingewikkeld wordt, kunnen ze doorverwijzen naar een specialist. Als zij hun werk niet meer kunnen doen, leidt dat tot verzuchtingen. In deze tijden van bezuinigingen en kaalslag van de sociale advocatuur hebben ze al genoeg moeite om staande te blijven.’

Algemene praktijk

Een woordvoerder van de RvR laat weten dat de rapporten van de Commissies Wolfsen en Van der Meer aanleiding zijn geweest om het aantal rechtsgebieden waarop advocaten toevoegingen vragen, te beperken. Op deze manier wil de RvR de kwaliteit van de rechtsbijstandsverlening bevorderen. ‘Het invoeren van de “algemene praktijk” als specialisatiegroep hebben we niet overwogen. Wel bestaan er nog rechtsgebieden waarvoor geen bijzondere inschrijvingsvoorwaarden gelden: verbintenissenrecht, faillissementsrecht, erfrecht, goederenrecht, ambtenarenrecht, fiscaalrecht en algemeen bestuursrecht.’

Sabine Droogleever Fortuyn

Sabine Droogleever Fortuyn

Redacteur

Profile page
Advertentie